Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 18 juni 2013

Kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstads kommun vill "omyndigförklara" 7627 namnunderskrifter och kommuninvånare!

Märkligt att kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstads kommun vill "omyndigförklara" 7627 namnunderskrifter och kommuninvånare genom att väga ord, när budskapet är klart och tydligt?


KB: Formulering väcker frågor
"Kristianstads kommun reagerar på det förslag på formulering som initiativtagarna skickade med namnlistorna för folkomröstning i förra veckan. – Frågan är hur man kan ta sig rätten att omformulera 7 500 personers underskrifter, säger kommunalrådet Pierre Månsson (FP)
........ 
Förbundsjurist Staffan Wikell skriver i ett svar till kommunen att ”själva folkinitiativet är den formulering som de 10 procenten av de röstberättigade skrivit under på, det är det Ni ska tolka. Om det finns andra formuleringar och avgränsningar i separata följebrev som säger något annat om hur frågan ska avgränsas så är det det som står ovanför namnunderskrifterna som räknas.”

Enligt en definition som handelskoncernen Steen & Ström gjorde 2007 kan även ett externt handelsområde betecknas som ett köpcentrum."

Läs Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
Läs här Nätverk Kristianstads samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format: Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Länk till föreningen som stöder direktdemokrati t.ex. folkomröstning:
Föreningen för Direktdemokrati Med anledning av pågående namninsamling med krav på kommunal folkomröstning om planärende och hållbar stadsplanering.


Expressen: Faran med svaga kommunpolitiker

KB: Hur skolade är våra lokala politiker?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad