Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 30 juli 2013

KB 130731 "Kommunal makt under lupp" Kristianstad?

Hur ser det ut i Kristianstad???

Kristianstadsbladet 130730:

Kommunal makt under lupp
"Svällande kommunala verksamheter kräver hårdare professionell granskning av de styrande.

De bestämmer över människor, miljarder och myndigheter. Makten som överlämnas till kommunala politiker är stor. Större än vad vi till vardags tänker på. Att fördela resurser till skola och omsorg är bara en del av de förtroendevaldas uppdrag.
Den som får ett myndighetsbeslut emot sig kan få kämpa i motvind år efter år. Tillstånd eller inte tillstånd att driva verksamhet? Oskäliga avgifter och övernitiska tjänstemän. Slarviga beslutsunderlag och bristande kompetens. Avgörande beslut för människors liv och företags fortlevnad fattas dagligen i Sveriges 290 kommuner. Den som har direkta kontakter med maktens män och kvinnor kan få extra skjuts i seglen. Andra får se makten sätta ut stora fällebenet.
Stora kommunala bolagskoncerner, ofta på gränsen eller över gränsen för direkt konkurrens med privata företag, kontrolleras av kommunala myndigheter och riktlinjer för dem fattas av politiker.
Tidigare chefen för Riksrevisionsverket, Inga-Britt Ahlenius, har i en serie krönikor i Dagens Nyheter visat att det råder en naiv syn på behovet av att granska kommunernas verksamheter. Kommunallagen utgår i grunden från forna tiders kommuner, där lekmän räckte för att hantera fattigvård och folkskola. Dagens gigantiska kommunsektor med förvaltningar och tjänstemän är något helt annat.
Att politiska lekmän granskas av sina lekkamrater är då långt ifrån tillräckligt. Den kommunala sektorn är i stort behov av professionell oberoende granskning, precis som staten fick i form av Riksrevisionen för tio år sedan. Ahlenius föreslår regionala revisionsverk, för att den kommunala självstyrelsen inte ska naggas i kanten. Det finns säkert andra konstruktioner som kan vara lika lämpliga, men Ahlenius har helt rätt i att kommunsektorn bör synas betydligt hårdare än i dag.
Nu finns det ingen anledning att vänta på nya revisionsverk för att öka kraven på kommunerna och dess yttersta beslutsfattare. Kommunpolitiker av alla kulörer ser alltför ofta resultaten i de allmänna valen vart fjärde år som den väsentliga delen av demokratin. Men att bli vald ger inte frikort att fatta beslut, behandla kommunala tillgångar och skattepengar som vore det ett privat företag.
Den valde politikern är alltid allmänhetens representant och tjänare, inte tvärtom. Tyvärr kan inte ens den effektivaste revision tatuera in den insikten i alla makthavares medvetande, men väl sprida avslöjandets ljus över de värsta försyndelserna."
Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter(länk till DN med fler artiklar av Ahlenius):

DN 130729 Kommuner behöver revision
Att förtroendevalda politiker granskar varandra räcker inte. I dag måste den kommunala verksamheten, liksom den statliga sektorn, bli föremål för professionell revision.
DN 130722 Ansvaret som försvann
I staten finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Men i kommunerna råder en annan ordning. Politikerna är ansvariga för all verksamhet – i teorin.
DN 130715 
Tala klarspråk om korruptionen
I Sverige definierar vi korruption snävt, som tagande av muta, alltså en sedelbunt under bordet för given tjänst. Men i grunden är det en form av maktmissbruk.Det är inte bara under det senaste året som vi fått täta rapporter om vanskötsel och korruption i kommunerna. I själva verket kan vi sedan skandalen i Motala i mitten på 90-talet se tillbaka på en lång rad sådana rapporter. Inledningsvis talar medierna om ”affärer”, ”fusk”, ”mygel” och andra omskrivningar för det som är ren korruption.
DN 130708 
Ett förvuxet lekmannavälde
Kommunsektorn har andra rötter än vår tydligt reglerade stats­apparat. Den växte fram ur ett lekmannavälde där förtroendevalda utövade makten och tjänstemän lyste med sin frånvaro.
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad