Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 22 juni 2015

Krav på KOSTNADS REDOVISNING och Invesrtings PRORITERINGAR!

Med anledning av artikeln i Kristianstadsbladet 150925:

Mark- och miljödomstolen avslår Fastighetsägarna Syds överklagan gällande detaljplanen för C4 Shopping. Fastighetsägarna har ännu inte bestämt om frågan ska drivas vidare.


SVT 
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.

I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.


Nybro kommun betalade 3,5 miljoner för en väg inne på företaget Kährs område 2010. Det var ett brott mot kommunallagen enligt experter på förvaltningsrätt.

Stora lastbilar kör in och ut på vägen som leder in till Kährs lager. Där inne på området fortsätter vägen som kommunen byggde för skattebetalarnas pengar.

Skälet till att kommunen byggde vägen var det stora lagret som Kährs byggde. 30 lagerarbetare som var placerade i Kalmar fick därmed börja jobba i Nybro istället.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är det här ett olagligt företagsstöd:

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid med kommunallagen. De här kommunala medlen ska ju användas till barnomsorg och äldreomsorg.
Ironiskt nog blev inte det totala antalet anställda fler på Kährs Nybrofabrik de följande åren, enligt företagets personalavdelning.

Lagerarbetarna flyttades från Kalmar till Nybro – men totalt blev jobben på Kährs inte fler. I december 2010 var det 720 anställda i Nybrofabriken och i december 2011 var det lika många. I december 2012 hade antalet anställda sjunkit till 690.

Först förra året blev det fler anställda igen på Kährs, men det hade inget att göra med lagerflytten 2010.

– Jag tror att skattebetalarna till syvende och sist har tjänat på detta, säger Inger Rydbrink som var kommunalråd när beslutet fattades.

Hur då?

– Jag tänker att vi har arbetstillfällen och vi värnar ett stort och viktigt företag.

Är det okej att bryta mot lagen för att göra så här?

– Vi har ju aldrig diskuterat det här med att bryta mot lagen, men jag skulle vilja säga: ja.

Dagen efter intervjun kontaktar Inger Rydbrink P4 Kalmar och förtydligar sitt uttalande. I ett mejl skriver hon att hon anser att det var rätt beslut som fattades, men tycker inte att kommunen har brutit mot lagen.

Reflexion vad är skillnaden med vägbygget till Kährs i Nybro och vägbygget till C4 Shopping i Kristianstad?
Sedan gäller det Kristianstads kommuns ekonomi och skuldsättning, då väljer Kristianstads kommuns politiker, som är de som har det totala långsiktigt hållbara ansvaret i PBL, vägbyggen i Hammar på åkrar för ca 50 - 76 miljoner som kostnad för kommunen bland annat före att göra något åt Kulltorpsskolan.

Ett krav borde vara i en demokratiska kommunen Kristianstad som talar om medborgare dialogen och transparens i beslutsfattandet!

Alla politiska partier visar och redovisar i Kristianstadsbladet alla politiska partier en klar och tydlig transparent svar med kostnads redovisning och hur prioriteringarna för kommuns budgeterade kostnader för skolor och anda byggnader för omsorg samt välfärd även driftkostnader för detta av samtliga partier representerade i Kristianstads kommunalfullmäktige.
I den ansträngda kommunekonomin som råder här i vår kommun, så inte bara följden blir kommunal skattehöjning.

KB 150928 100 äldre i kö till omsorgsboende

  • 100 personer står just nu i kö till ett vård- och omsorgsboende.
  • 31 av dessa har stått i kön i mer än tre månader.

Dessutom finns det ett stor behov av nya skolbyggnader, där idag undervisningen drivs tillfälliga inhyrda paviljonger.
Behovet av fler nya skoler är ett också ett stort behov med anledning många fler barn i skolådern i Kristianstad.

Ännu en gång finns då ett utrymme i Kristianstads ansträngda ekonomi att bygga nya vägar i Hammar till C4 Shopping?
Hur ser den ekonomiska prioriteringen ut Kristianstads komun?


Upprop för att värna om Kristianstads stadskärna.
Opinions yttring, där alla kan skriva under, så att det sprids runt i hela Sverige hur t.ex. Kristianstads kommunpolitiker är på väg att ödelägga Kristianstads omtalade renässans centrum, vilket åtskilliga av Sveriges stadskärnor drabbats av.

Detta för att sätta tryck på våra kommunpolitiker, som har det totala ANSVARET för planmonoploet i PBL, och som ofta talar med "kluven tunga" och värnar om kulturen i våra stadskärnor och samtidigt som p.g.a. ovarsam hantering av PBL och en överetablering sker i externhandeln!

Massor av tomma lokaler i städernas stadskärnor blir följden av detta och och därmed inga resurser till kulturunderhållet av dessa centrumfastigheter.

Detta är INGET som RISK-kapitalet i externa köpcenter eller centrumgallerior visar någon respekt för.
Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 50-76 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.
* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.
Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!

En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?

Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! Är inte detta lagvidrigt?

I Nybro konstaterades av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, att utgiften var ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar. 

Det skulle vara intressant att få höra vad professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin i Uppsala anser om frågorna i detta upprop och vad han anser, om det är ett olagligt företagsstöd med Kristianstads kommuns vägbygge i Hammar.
Vad säger alla ni andra?
Det borde ageras?

Skriv under och Sprid detta upprop till så många som möjligt i hela Sverige.
   

http://www.skrivunder.com/upprop_kristianstad


OBS detta sker samtidigt som del tre av nybyggda Galleria Boulevard i centrum inte finner hyresgäster!

Två länkar om Nybrofallet, som det finns stora likheter med Kristianstads kommuns vägprojekt i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum:

Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Olagligt då kommun gynnade företag 

Läs och lyssna även på, som även ALLA våra 71 kommunalfullmäktige ledamöter i Kristianstad borde ta sig tid till: 

Emma Jonsteg: "Köpladornas tyranni är gudagiven ordning"
Lyssna: Hur påverkar alla stora köpcentrum stadsutvecklingen? 
WSPs senate utredning som ofta inte nämns av kommunen
PM Handel i Kristianstad

Nu inleds arbetet med de nya rondellerna vid trafikplats Hammar. Rondellerna ska enligt Trafikverket vara klara samtidigt som C4 Shopping öppnar hösten 2016.

KB 150216: Tänker kommunen satsa 50 miljoner på infrastruktur?
Replik på ”Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna”, ”C4 Shopping konkurrerar inte med stadskärnan – vi kompletterar den” och ”Ny infart och bostäder på önskelistan länge”, 5/2.

KB 150205: Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna
Handel/ Kommunen har marknadsfört Hammar som ett område med shopping och bostäder. Det är snack om att det ska bli en ny stadsdel, men är det vettigt med tanke på kommunens ansträngda ekonomi? Det frågar sig Daniel Wimhed och får svar från C4 Shopping och kommunen.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

tisdag 14 april 2015

Hur vore det om ANSVARET tog till sig något i Kristianstad?

Hur vore det om ANSVARET tog till sig något om vad som händer i vår omvärld utanför kommungränsen?

Detta med hänsyn till ett externt shoppingcenter i Hammar, när 1/3 av Galleria Boulevard kommet att vara outhyrd och världsekonomin är nere på bottenivå vilket även drabbar Kristianstad!

Denna nedgång i världshandeln gäller även detaljhandeln, som inte är undantagen!

Detta kommer medföra utslagningar av många arbetstillfällen och ett öde centrum i Kristianstad.


Eller är det riskkapitalet som går före kultur och allt annat i Kristianstad?
Det är alltid svårt att rätta till felen i en stad, när felen har uppstått om inte så kommer kulturen att drabbas hårt!

SvD:

Tillväxten i världshandeln nere på bottennivå

Bara en enda gång sedan andra världskriget har tillväxten i världshandeln varit så svag som den är i dag. Den haltande utvecklingen kommer dessutom att fortsätta, spår Världshandelsorganisationen (WTO) i sin årliga prognos som publiceras på tisdagen.
Det går fortsatt trögt för världshandeln. Under de senaste tre åren har handeln vuxit långsammare än man trott med bara i genomsnitt 2,4 procent. Trögheten tros fortsätta i år, men det pekar svagt uppåt. Världshandeln med varor spås växa med 3,3 procent under 2015 – en viss ökning från 2,8 procent under 2014. Under nästa år väntas handeln växa med 4 procent.
Trots denna svaga uppåtkurva ligger tillväxten av världshandeln betydligt under det årliga genomsnittet på 5,1 procent sedan 1990. Före finanskrisen låg tillväxten på hela 6 procent.
– Bara en enda gång sedan andra världskriget har tillväxten av världshandeln varit så svag, från 1980 till 1984. Men den perioden följde på oljechocken och den globala lågkonjunkturen 1980–81. I kontrast till detta har dagens svaga tillväxt skett under en ekonomisk expansionstid, sade WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo vid en presskonferens i Genève på tisdagen.
WTO-chefen anser att världshandelns tillväxt har varit en besvikelse under de senaste åren.
– Det beror främst på fortsatt trög BNP-tillväxt efter finanskrisen, men även andra faktorer. Vi väntar oss dock att handeln långsamt kommer att återhämtas. Men bräcklig ekonomisk tillväxt och fortsatta geopolitiska spänningar kan stjälpa prognosen, säger Roberto Azevêdo.
Orsakerna till den sega tillväxten för världshandeln är som sagt flera. Minskad BNP-tillväxt i framväxande ekonomier är ett skäl, ojämn ekonomisk återhämtning i u-länderna ett annat. Ökade geopolitiska spänningar bidrar också till att handeln ökar med myrsteg. Bland dessa finns krisen i Ukraina och konflikterna i Mellanöstern, samt naturfenomen som en ovanligt hård vinter i USA.
Det kollapsade oljepriset (ner med 47 procent mellan 15 juli och 31 december förra året) kan även ha spelat en viss roll. Importen har minskat i de oljeexporterande länderna, men å andra sidan har efterfrågan ökat i de oljeimporterande länderna.
Vad är det som mest oroar WTO-chefen, och hotar en starkare tillväxt av världshandeln?
– Det är egentligen lite av allt. Geopolitiska konflikter i Mellanöstern, naturkatastrofer och ebolautbrottet i Västafrika ger skäl till oro. Den minskade tillväxten i framväxande länder, svårigheter i de europeiska ekonomierna och fallande råvarupriser är andra orosmoln. Allt detta har en destabiliserande effekt på världshandeln. Den förutsägbarhet som krävs för god tillväxt är just nu inte där, säger Roberto Azêvedo.
En annan osäkerhet är den tillväxten i Kina som saktar in. Landets BNP växte med bara 7,4 procent under förra året, den lägsta på 24 år, och detta antas påverka tillväxten av världshandeln. Det ekonomiska läget i EU är också problematiskt, då arbetslösheten fortfarande kretsar kring 9,8 procent och Greklandkrisen inte är över, varnar WTO.
Men Roberto Azêvedo betonar att ”även om världshandeln är bräcklig står vi inte maktlösa inför detta dystra läge”.
– Handel kan vara ett kraftfullt instrument för att få igång ekonomisk tillväxt och utveckling. Genom att minska protektionism och öka marknadstillträdet kan regeringen få fart på handeln vilket ger möjligheter för alla. Baliavtalet var ett viktigt steg framåt, och i sommar siktar vi på att få fram ett arbetsprogram för att fortsätta Doharundan, säger Azevêdo.
Skriv Du också under och sprid, klicka på nedanstående länk:


Upprop för att värna om Kristianstads och alla Sveriges stadskärnor.
Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 76 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.
* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.
Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!
En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?    
Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! 
Är inte detta lagvidrigt?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

tisdag 10 februari 2015

Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris–vad är det vi bor i? KRISTIANSTAD!

Läs här en mycket intressant och relevant artikel i Aftonbladet, som med stor sannolikhet även kommer att drabba Kristianstad.

Det planers 70.000 kvm externhandel ca 5km från Kristianstad centrum, där det dessutom byggs en centrumgalleria med 60-70 butiker, där 1/3 av lokalerna kommer att stå tomma och outhyrda vid premiäröppningen nu i slutet av mars!


Aftonbladet 150210:
Butiksdöden försätter oss i en djup identitetskris – vad är det vi bor i?
"Lördagspromenad uppför ­gågatan. Gnistrande solsken, några enstaka barnvagnar. Domedagskänslan: Skyltfönstren med ­kartongpapper. Handskrivna telefon­nummer. Uthyres! Efter den åttonde tomma lokalen på mindre än en minuts promenad slutar­ jag räkna. Det skulle kunna vara ett shopping­stråk i Hudiksvall, Alingsås, ­Kalix. Men nej. Det är Malmö, ­landets tredje största stad – en av Europas snabbast växande ­städer."

Reflexion:
Kristianstad NÄSTA???
VARFÖR kan INTE de ANSVARIGA i kommunfullmäktige, som har hela ANSVARET för Kristianstads långsiktigt hållbara utveckling genom PBL (Plan o. Bygglagen) inse och lära sig av andras städer felaktiga satsningar.
Se nu här i Kristianstad, där nybyggda Galleria Boulevard står med en 1/3 outhyrda lokaler!!
Vems är felet?
Kan det vara så, att riskkapitalet har låtit styra och dupera de ansvariga för stadsutvecklingen med, att det skall byggas 70.000 kvm externhandel i Hammar p.g.a. att familjerna har detta behov säger dess exploatörer?
Kan det vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 72 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
* Presentera exploatörerna till den nya stadsdel om de nu finns?
* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.
Det sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar!
Vad blir följden?
SKATTEHÖJNING!
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs.
Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.
Jag är för konkurrens och fri etablering, men det skall vara förankrat till vad verkligheten tål.
Precis som man måste sköta sin privata ekonomi.
Det är inte bara ett "dött centrum" och tomma lokaler, som blir följden utan en stad där dess berömda renässans centrum och dess kultur förfaller p.g.a. överetablering, som skett runt om i hela landet p.g.a. denna utspädning.
Det skulle vara intressant att höra vad fastighetsägarna säger, som inte kan flytta sina fastigheter och även har ansvaret för de kulturella värdena i dessa.
Vad tycker Du?
Vad gör vi?

P.S. Du är välkommen att besöka våra bloggar, där vi samlat om hur vi "brinner" för vår stad Kristianstad.
i Kristianstad och Nätverk Kristianstad


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus