Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 16 december 2017

Nytt badhus? Kostnad 340 – 463 – 498 miljoner kronor!


KB: Nytt badhus? Kostnad 340 – 463 – 498 miljoner kronor!
"Ovanstående kalkylutveckling, för nytt badhus i Kristianstad, framförd av konsultföretaget Predevo, påminner närmast om att spela ”rysk roulett”, där insatsen är pengarna i vår kommunala kassakista, som kommunmedlemmarna slitet samman.

Redan första kalkylkostnaden 340 miljoner kronor är en aktningsvärd kommunal investering för ett badhus, som skall ersätta det gamla nerslitna badhuset i Kristianstad. Den kalkylerade investeringskostnad, från början, har enligt dagens artikel (14/6) i Kristianstadsbladet, under tiden 2015 – 2017 stigit med 158 miljoner kronor, eller nära 50 procent ökad investeringskostnad under de gångna två åren."

Hur kan ansvariga räkna fel på 3000 m2 eller 20% idag när ritningarna är digitala.
Det är nästan omöjligt.
Om man har upprättat en rumsprogram skulle ju en blind upptäcka det!

Nej sanningen är antagligen, att de har vetat om det men var rädda att tala om det för kommuninvånarna innan det hade tagits ett princip beslut.

Om man sedan läser kommunordföranden blir man rädd.
Vi måste gå vidare.

Ja det är klart det är ju kommuninvånarna som betalar med sina pengar.
Det är ofattbart att de bara kan fortgå.

Sedan slås fast att driftkostnaderna ska ligga på bestämd nivå.
Då begriper vi att något är fel.

När det räknar fram nyckeltalen på de olika arealerna. den med 3000 m2 mindre yta blir driftskostnaderna skyhöga eller så har man utgått från en schablon per m2 och har blivit tvungna att minska ytan för att komma upp i 18 miljoner.
Snacka om svindel på hög nivå.

Kristianstad kommuns ekonomi ser inte ut vara riktigt välmående eller i balans med sin befolkning!

Hur ser den dynamiska prioriteringarna ut i Kristianstads kommun t.ex. kärnverksmheterna, när det gäller kommunens ansträngda ekonomi?

Bör kanske vissa kommuninvesteringar omprioriteras och skjutas på framtiden, tills kommunekonomin är i balans och tål dessa investeringar?

Vad blir följden för kommuninvånarna?
Skattehöjning eller ökad kommunalskuldsättning för kommande år och generationer?

Inte vidare positiv framtid och utveckling för Kristianstads kommun med stort investeringsbehov för Kristianstad vad gäller kärnverksamheterna och redan stor kommunal skuldsättning med hänsyn till Medelinkomst.
Det gäller alltid att vara realistisk och leva i verkligheten i synnerhet när det gäller ekonomi privat såväl som offentlig ekonomi.

Kb: Blir nya badhuset samma fiasko som Karolinska sjukhuset?

Kb: Behöver vi ett nytt badhus?


Kb: Inget badhus för pengarna

Kb: Alm: Folkomrösta om badhuset!

24Kristianstad: Kommunens skulder har ökat med 2 000 procent – nu ska de låna ännu mer

Varför gör Kristianstadsbladet ingen realistisk och saklig vetenskaplig granskning gärna av någon objektiv nationalekonom?
Det finns många nationalekonomer som uttalar sig om Sveriges kommuners framtida ekonomi!


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

_________________________

Erinran och påminnelse nu när sanning börjar närma sig, att denna enkla skrift rekommenderades att Kristianstads Kommun skulle läsa och ta till sig redan på planeringsstadiet av expansionen i Kristianstad!!!!!

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
 Tog vi vara på möjligheterna?
 Är vi på rätt väg idag?


___________________________

Bloggen Dialog Kristianstad är placerad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Kristianstad kommuns ekonomi? Efter valdagen? Höjd kommunalskatt?KB: Miljonsatsning på skola och omsorg

Även 2018 blir det de kommunala bolagens vinster som ska stå för huvuddelen av den politiska majoritetens satsningar. Enligt budgetförslaget läggs mest på skola och omsorg.
Det styrande majoritetens budgetförslag presenterades vid en presskonferens på måndagseftermiddagen av Anders Tell (S), Pierre Månsson (L) och Lena Holst (C). Trots att det är valår 2018 innehåller budgeten inte mycket valfläsk. Själva betecknade de tre budgetförslaget som "stramt" och ansvarsfullt".

Budgetar är nödvändigtvis inte så jävla roliga, konstaterade Anders Tell. Det handlar om att ta ett samhällsansvar och jag är glad över att vi kan skjuta till mer resurser till välfärden.

Kb: Ska vinster från kommunala bolag användas till en flygplats?

Flygplatsen, Kristianstad Airport AB, går knackigt.

I delårsbokslutet för kommunen har det flugit in en punkt där kommunfullmäktige ska godkänna ett extra ägarbidrag för innevarande år på 4 550 000 kronor, vilket är Kristianstad kommuns ägarandel av 5 miljoner kronor. Det är kanske inte så mycket att göra åt det i akutläget, men nu är det hög tid att ta en seriös diskussion om flygplatsens framtid.

I november 2011 ville Region Skåne lämna över sina flygplatsaktier till Kristianstad kommun och samtidigt ingå ett avtal om regional utveckling i nordöstra Skåne med ett maximalt belopp på 36 000 000 fördelat från 2012-2017.

Det hade varit bättre om Region Skåne stått kvar som delägare med fullt ägaransvar. Det blev nu en börda för huvudsakligen Kristianstad kommun som egentligen inte var rimlig i förhållande till antalet passagerare, flygturer och förlustgarantier under två år.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus