Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 6 mars 2016

Gratis parkering för bokslukare. BRA! Besökare i Kristianstads centrum??

Bra förslag, men på vilket sätt är det viktigare med ett kort besök på biblioteket än ett kort besök hos de som driver näringsverksamhet i centrum av Kristianstad, som också generar arbetstillfällen och underlag för kommunalskatt?

Tillgängligheten borde vara lika viktig för alla besökare i Kristianstad?

Förslag 1 i Kristianstads kommun:
KB Gratis parkering för bokslukare

Sju parkeringsplatser på Föreningsgatan utanför stadsbiblioteket i Kristianstad ska bli avgiftsfria för kortare stopp.
Det har tekniska nämnden beslutat efter ett medborgarförslag.

Korttidsparkering i max 30 minuter ska vara möjlig under dagtid på vardagar och samt 09.00 till 14.00 på lördagar.
Övrig tid tillåts boendeparkering.

Förslag 2 i Kristianstads kommun:
Nyordningen ska gälla från 4 april.

Hur påverkar det besöks frekvensen till Kristianstads centrum att ta bort ca 60 centrala P-platser på Stora Torg?

Alla besökare kör inte in i ett parkeringshus även om det finns många lediga P-platser.

Förslagsvis till Kristianstads Kommun och organisationen HANDELSSTADEN KRISTIANSTAD inför GRATIS parkering den första halvtimmen på alla parkeringsplatser i Kristianstads centrum, vilket är lätt genomförbart med en P-skiva som kan delas ut gratis av centrums näringsidkare.

Det gäller få tillbaks besökare till Kristianstads centrum, som numera många har valt bort att besöka.

Det är inte bara ett ett "bilfritt högtidligt och representativt paradtorg" som åstadkommer detta, utan det gäller få tillbaks besökarna genom GOODWILL och få åter våra besökare, som valt bort att besöka i Kristianstads centrum.
Vilket många bekräftar att så ser verkligheten ut för Kristianstad.


Redan i jan 2011 var jag i kontakt med professorn i marknadsföring på Lunds universitet
Johan Anselmsson angående tillgängligheten till stadskärnorna:

"Hej Olle,

Roligt att höra av dig och jag är glad om debatten kan rädda några stadskärnor.
Mycket av det som skrivits i tidningarna har så klart förvrängts lite.
Media har plockar upp gågatorna och bilar i centrum, trots att det finns mer.

Jag tror det mest allvarliga är att kommunerna/stadskärnorna kan göra vad de vill så länge att de slipper konkurrens.
Jag känner till Kristianstads situation och det gör de stora utvecklarna av köpcenter också.
Jag misstänker att tiden snart är mogen för att etablera ett stort och tillgängligt center i anslutning till Kristianstad.
Med mogen menar jag att folkmängden och vanan för närliggande kommuninvånare att ta sig till Kristianstad finns, samtidigt som stadskärnan blir mindre och mindre tillgänglig.

Jag tror att kommunala politiker, tjänstemän såväl som medborgare ser idealet i en trafikfristadsidyll, en mötesplats för alla kommuninvånare med liv och rörelse.
MEN tyvärr, när ett tillgängligare centrum som gör det enklare att shoppa, lasta och ta sig till och ifrån dyker upp, ja då väljer man shopping på det externa centret istället.
Motivet är att man sparar tid, tid som man kan använda hemma med familj och bekanta.
När det precis som i fallet Lund (Nova Lund) också i en andra våg etableras lågpris varuhus i anslutning till köpcentret, då har vi inte bara tillgänglighet, de stora kedjorna utan även lågpriskedjorna på plats.

Då blir det svårt att backa bandet.
Den externa handelsplatsen blir lika tillgänglig för anställda utanför som inom den egna kommunen. Arbetsplatserna och de unika butikerna försvinner inne i stan och centrum blir i allt högre utsträckning bara attraktivt för turister.
Då de unika butikerna försvinner finns det inte heller någon anledning för turister att shoppa och turistintäkterna sinar.


Lösningen är alltså att inte gå för långt.
Att hålla stadskärnan tillgänglig och stoppa konkurrensen(de externa centren) med deras egna metoder.
Om stadskärnan är tillgänglig, då finns det ingen unik fördel för de externa köpcentren.
Saker som funkar är att minimera gågatorna till en eller ett par gator (undvik parallella gågator etter korslagda gågator.
Drottninggatan i Stockholm där kör det att parkera på gator som korsar gågatan med bil eller att parkera på parallellgator).
De flesta har inte tid för längre shoppingpromenader eftersom man ofta bara handlar en eller två saker när man shoppar – tänk själv vem orkar gå i 230 minuter för att köpa en ny skokräm och skoborste?

På helger bör man kunna öppna torg och skolgårdar för parkering – och man kan ta bra betalt. Parkering som ligger nära och är under bar himmel är perfekt.
Många städer samlar festivaler eller liknade till en enda vecka.
Bryt upp den på hela året och lägg den varje långlördag.
Värna om miljön genom att se till att det finns cykelställ nära gågator och handel. Om ställen är fyllda redan en timme före öppning då är det för lite.
OBS, gågator där man får cykla är inga riktiga gågator som ska gynna handdel och möten.
Mvh
Johan"

Tillgängligheten påpekade jag redan i Kristianstadsbladet 2011-01-11 i en insändare:

KB: Utsatt centrumhandel

Jag hävdar återigen inför P-skiva i hela Kristianstads Centrum p.g.a. att betydligt färre antal besökare i Kristianstads centrum.Detta skulle göra Kristianstads centrum mer besöks vänligt.

Alla tomma butikslokaler är tydligt bevis på detta och fler är tyvärr på väg att stå outhyrda.
Detta är allvarligt för Kristianstads centrum och för Kristianstad omtalade
renässans centrum med sin kultur, som i sitt värsta senario kan förfalla p.g.a. outhyrda lokaler.

Vad tycker du?


Ytterligare inlägg om vikten av tillgänglighet 11.02.24:

Skräm inte iväg besökarna med höjning av p-avgifterna.  


Vilket kan liknas vid en dold kommunalskatt.

Eftersom jag inte själv är medlem i Handelsstaden Kristianstad skulle det vara Intressant att se om och hur organsationen Handelsstaden Kristianstad, som består av handlare och fastighetsägare med 2/3 majoritet mot Kristianstads kommun reagerar på dessa förslag för att generera fler besökare till Kristianstads centrum

Vad tycker och tror Du om mitt förslag med en halv timmes gratis parkering med P-skiva i Kristianstads centrum, som kristianstadsbo eller som medlem i Handelsstaden?
Är det helt fel tänkande eller är det något som skulle bidraga positivt till Kristianstad?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda skrift, som tyvärr de ansvariga kommunalpolitikerna för PBL(Plan och Bygglagen) i Kristianstad inte verkar har läst trots att "Dags att handla nu" utgavs redan 2004:
 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
___________________________  

Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus