Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 30 juli 2013

KB 130731 "Kommunal makt under lupp" Kristianstad?

Hur ser det ut i Kristianstad???

Kristianstadsbladet 130730:

Kommunal makt under lupp
"Svällande kommunala verksamheter kräver hårdare professionell granskning av de styrande.

De bestämmer över människor, miljarder och myndigheter. Makten som överlämnas till kommunala politiker är stor. Större än vad vi till vardags tänker på. Att fördela resurser till skola och omsorg är bara en del av de förtroendevaldas uppdrag.
Den som får ett myndighetsbeslut emot sig kan få kämpa i motvind år efter år. Tillstånd eller inte tillstånd att driva verksamhet? Oskäliga avgifter och övernitiska tjänstemän. Slarviga beslutsunderlag och bristande kompetens. Avgörande beslut för människors liv och företags fortlevnad fattas dagligen i Sveriges 290 kommuner. Den som har direkta kontakter med maktens män och kvinnor kan få extra skjuts i seglen. Andra får se makten sätta ut stora fällebenet.
Stora kommunala bolagskoncerner, ofta på gränsen eller över gränsen för direkt konkurrens med privata företag, kontrolleras av kommunala myndigheter och riktlinjer för dem fattas av politiker.
Tidigare chefen för Riksrevisionsverket, Inga-Britt Ahlenius, har i en serie krönikor i Dagens Nyheter visat att det råder en naiv syn på behovet av att granska kommunernas verksamheter. Kommunallagen utgår i grunden från forna tiders kommuner, där lekmän räckte för att hantera fattigvård och folkskola. Dagens gigantiska kommunsektor med förvaltningar och tjänstemän är något helt annat.
Att politiska lekmän granskas av sina lekkamrater är då långt ifrån tillräckligt. Den kommunala sektorn är i stort behov av professionell oberoende granskning, precis som staten fick i form av Riksrevisionen för tio år sedan. Ahlenius föreslår regionala revisionsverk, för att den kommunala självstyrelsen inte ska naggas i kanten. Det finns säkert andra konstruktioner som kan vara lika lämpliga, men Ahlenius har helt rätt i att kommunsektorn bör synas betydligt hårdare än i dag.
Nu finns det ingen anledning att vänta på nya revisionsverk för att öka kraven på kommunerna och dess yttersta beslutsfattare. Kommunpolitiker av alla kulörer ser alltför ofta resultaten i de allmänna valen vart fjärde år som den väsentliga delen av demokratin. Men att bli vald ger inte frikort att fatta beslut, behandla kommunala tillgångar och skattepengar som vore det ett privat företag.
Den valde politikern är alltid allmänhetens representant och tjänare, inte tvärtom. Tyvärr kan inte ens den effektivaste revision tatuera in den insikten i alla makthavares medvetande, men väl sprida avslöjandets ljus över de värsta försyndelserna."
Inga-Britt Ahlenius i Dagens Nyheter(länk till DN med fler artiklar av Ahlenius):

DN 130729 Kommuner behöver revision
Att förtroendevalda politiker granskar varandra räcker inte. I dag måste den kommunala verksamheten, liksom den statliga sektorn, bli föremål för professionell revision.
DN 130722 Ansvaret som försvann
I staten finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Men i kommunerna råder en annan ordning. Politikerna är ansvariga för all verksamhet – i teorin.
DN 130715 
Tala klarspråk om korruptionen
I Sverige definierar vi korruption snävt, som tagande av muta, alltså en sedelbunt under bordet för given tjänst. Men i grunden är det en form av maktmissbruk.Det är inte bara under det senaste året som vi fått täta rapporter om vanskötsel och korruption i kommunerna. I själva verket kan vi sedan skandalen i Motala i mitten på 90-talet se tillbaka på en lång rad sådana rapporter. Inledningsvis talar medierna om ”affärer”, ”fusk”, ”mygel” och andra omskrivningar för det som är ren korruption.
DN 130708 
Ett förvuxet lekmannavälde
Kommunsektorn har andra rötter än vår tydligt reglerade stats­apparat. Den växte fram ur ett lekmannavälde där förtroendevalda utövade makten och tjänstemän lyste med sin frånvaro.
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

fredag 26 juli 2013

Vad har vi byggnadsnämnden till och inte minst vad betyder kommuninvånarnas samrådsyttranden?
Hörde på radions P1 kl 1500 130722, när Sveriges Radios korrespondent i Peking, David Carlqvist pratade om sitt jobb och Kina, som är uppvuxen i Kristianstad.

Mycket oväntat började han programmet med att berätta om det nya fula parkeringshuset på Domustorget i Kristianstad som han ville beskriva som ett öststatsprojekt från Sovjet.   

Han intervjuade kommunalrådet Pierre Månsson(FP) och ställde honom till svars.  Bra gjort.  

P. Månsson hänvisade till att det inte är kommunen utan Sten & Ström som bygger plus en massa andra ursäkter.

Här ett klipp från ovanstående program, där  
David Carlqvist intervjuar kommunalrådet Pierre Månsson som handlar om

Lyssna här >> 
Kristianstad och Galleria Boulevard

OBS hör här i klippet vad det ansvariga kommunalrådet Pierre Månsson(FP) säger och hans åsikt om Kristianstad i intervjun som sändes i Sveriges Radio P1.

Läs är vad som sades, inte exakt ordagrant.
Pierre Månsson(FP) säger i intervjun som sändes i Sveriges Radio: "Vi har ju inte haft några gallerior utanför stadscentrum såsom man har gjort många andra svenska städer där stadskärnorna har dött. Vi har då valt en annan väg i Kristianstad. 

Dialog Kristianstads anmärkning: så låter det inte när, Pierre Månsson uttalar sig om det externa köpcentrat C4 Shopping i Hammar med 70.000 kvm ca 4 km från Kristianstad centrum och 7627 kommuninvånare kräver folkomröstning i denna fråga, då säger Pierre Månsson, det är en ICKE fråga om denna handelsetablering.
M.a.o. motsäger sig Pierre Månsson sig själv i denna intervju!


På vilket sätt skapar dylika uttalanden av kommunalrådet Pierre Månsson trovärdighet nu eller för kommande valperioder?

Pierre Månsson(FP): Vi är kända för handelsstaden för två saker dels många lokala handlare, som inte är med i de stora kedjorna. Vi har också väldigt fina gågator i Kristianstad  När vi då ville ha och utveckla handel i Kristianstad, har vi då fått till samarbetet med Steen & Ström om att bygga en stor citygalleria med 30000 kvm.

David Carlqvist: Men Pierre vad, vad tycker du Pierre om utformningen? Varför ser det ut som det gör?

Pierre Månsson(FP): Vi börjar med att vi försöka få till det inne i stan.
Det här ju en öppen yta.
Det har varit ett Doumus varhus som det har varit precis lika många åsikter som det funnits invånare vissa har tyckt det varit snyggt och andra inte.
Nu väljer vi dom att bygga om det här Domusvaruhuset man bygger också om dom parkeringarna, som varit man bygger också om det gamla busstorget.
För att få in så många handlare i city behöcvs också ett parkeringshus.
Parkeringshus måste vara stora för att rymma 1200 bilar.
Det är grundproblemet.
Det måste vara en ganska stor kåk för att få plats med alla bilarna.
Jag kan hålla med om att det ser väldigt stort ut.
Min första reflexion det ser faktiskt ut som en finlandsfärja i den delen som är färdigbyggd.
Jag håller med dig. 

David Carlqvist: Det ser lite ut som det här parkeringshusets utseende, jag förstår att det måste vara stort, men utseendet ser som ut som att vara främsta inspirerat från förhärskande arkitekturen från Sovjetiska industristaden Magnitogorsk. 
Måste det vara så? Kan man inte bygga ett hus, som inte ser ut så?

Pierre M. Men när man nu slår upp detta då är det ju inte färdigbyggt.
Man har slagit upp cementkroppen, det kommer då utformning utvändigt som man har påbörjat.
Sedan kommer en del som inte är färdigbyggd och som inte kommer vid sidan som inte kommer alls att var lika iögonenfallande som blir en två våningsbyggnad.
Jag tror faktiskt att det bli ganska bra, sedan finns det precis som det finns lika många invånare finns det åsikter om denna typen av byggande vissa tycker det är snyggt vissa tycker det är fullt och viss tycker annat.
Vi får se hur det blir, när det är färdigt.

David Carlqvist: Allright, du jag får tacka så jätte mycket att du ville var med Pirre.
Vi får kanske återkomma till det är ämnet när hela torget är di facto är färdigbyggt.Pierre Månsson skyller ifrån sig och säger det är Steen & Ström, som är de ansvariga, vad har vi byggnadsnämnden till och inte minst vad betyder kommuninvånarnas samrådsyttranden, som inlämnades innan bygglovet fattades och godkändes i Kristianstads kommunalfullmäktige?

Är det inte Kristianstads kommuns som har ansvaret för utformningen?


Vad inte Pierre Månsson tycks  bry sig om är, att kommunen och dess arkitekter har alla möjligheter att påverka utseendet. Men var det inte så att bygdens son Greger D fick ganska fria händer att rita? Det var väl ingen riktig arkitekttävling?

Bilder, som visar fler bilder av gestaltningen 
Galleri Boulevard som kommer skapa historia för Kristianstads nästa 400 år och som kommunalrådet Pierre Månsson inte vill känna något ansvar för dess utformning!
Kristianstad konserthus i omkringliggande miljö till Galleria Boulevard

Domus varuhuset, som byggdes på 60-talet, men tyvärr lärde man sig inget av detta byggsätt, utan tvärt gjorde man om detta fastän tio gånger större i Kristianstads unika renässans centrum.
Här kan du se två bilder från Ö. Vallgatan i Kristianstad, där fasaden på 60-talet också var en sammanhängande betongklump med platt tak och med snedparkeringar in under husets arkard i gatuplanet.
Sedermera delades fasaden upp i olika fasadenheter och tak byggdes på med olika takstols vinklar.
Det skedde i samma huskropp, så visst hade det varit möjligt att utforma Galleria Boulevard på något liknande sätt.

Relativt nybyggda hus vid Lilla Torg efter total nedbrunnen fastigheter, där arkitekten har haft förmågan, viljan och känslan att anpassa husen till sin omgivning och visat respekt för kulturen.


Läs här hur kommunikativa Kristianstads kommun är:

Hur kan kommuninvånarna påverka viktiga exteriörer t.ex. Rådhuset?

Läs även samråds yttranden. Är detta att mer eller mindre betrakta som skendemokrati i staden Kristianstad, som ofta påtalar den goda dialogen med kommuninvånarna!?

Vilhelm Mobergs ord om demokratur är kusligt aktuella idag:  "I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."


Samrådssynpunkter 2011-07-12<

Yttrande Planförslag för Kristianstad 4:4 ÖSTRA CENTRUM 2011-11-29

Yttrande över: Östra Centrum Kristianstadslänken m.m. 080910

Synpunkter på planförslaget Kristianstad 4:4 m.fl., Östra Centrum 2011-11-22

Det finns många fler samrådsyttrande eller medborgarförslag angående Kristianstads långsiktigt hållbara stadsutveckling, som inte beaktats eller avslagits.

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


DN 130727

Det demokratiska i att inte röstaSkriv en kommentar i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

onsdag 10 juli 2013

Låt oss vara rädda om det vi har här

KB 130710 Låt oss vara rädda om det vi har här

Skribentens rubrik är helt rätt, men tyvärr verkar E. Christersson inte vara medveten om orsaken till problemen i Lunds centrum nämligen externköpcentret Nova Lund, som med externköpcentret C4 Shopping i Hammar i Kristianstad kommer med stor sannolikhet medföra samma problem som i Lunds centrum såväl vad som skett i många svenska stadskärnor med tomma lokaler och dött centrum.

Resurser för konsumtion är som bekant inte obegränsat.

Läs även här nedan här nedan ett mycket sakligt inlägg av Anders Almér på Urbant Lokalt.
Sprid gärna detta inlägg till alla 71 kommunalfullmäktigeledamöterna i Kristianstads kommun och till övriga kommuninvånare i Kristianstad:
Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

tisdag 9 juli 2013

Ansvaret i Kristianstad?

Varför kan inte våra folkvalda kommunpolitiker, som fått förtroendet av kommuninvånarna, inte ta lärdom av andras fel eller ta till sig av kommuninvånarnas kunskap(nu senast med 7627 namnunderskrifter i en namninsamling för en folkomröstning just om extern köpcenter i Kristianstad), utan allt för ofta vet politikerna själva bäst.

Det är bara vart fjärde år någon vecka innan valdagen, som kommuninvånarna betyder något, så att man själv blir återvald.

Det är inget lågsiktigt hållbart ansvarsfullt sätt att utveckla 400-åriga Kristianstad.

Läs här nedan här nedan ett mycket sakligt inlägg av Anders Almér på Urbant Lokalt.
Sprid gärna detta inlägg till alla 71 kommunalfullmäktigeledamöterna i Kristianstads kommun och till övriga kommuninvånare i Kristianstad:

Det som sägs i rubriken är vad jag försökt påpeka i denna blogg sen jag startade. För ett år sen skrev jag en artikel i Sydsvenskan och varnade för konsekvenserna av köpcentrumexpansionen.
Det ledde till en reaktion av Svenska Handel som menade att man inte skulle vara rädd för köpcentra utan att dessa i själva verket hade en positiv inverkan – på något sätt. Nu har även Svensk Handel fått kalla fötter. I en artikel i Dagens Samhälle är det nu politikerna man skjuter in sig på. Inte de internationella pensionsfonderna som för sin avkastning behöver svenska konsumenters pengar.

Rubriken då. Jo  det är ett citat i Sydsvenskan av en av butikesföreträdarna i köpcentret Entré i Malmö som nu tillsammans med andra hyresgäster kräver sänkning av den garanterade minimihyran, allt från 22% till 69% sänkning. Jag har skrivit flera gånger om Entré som under senaste året inte lyckats fylla alla de tomma lokaler man har. Av den aviserade nyinvesteringen på €26 miljoner har ännu inte något tecken visat att den blir av.

Skall Entré nu till slut bli symbolen för att köpcentrumepoken i Sverige börjar gå mot sitt slut och hamna i historieböckerna tillsammans med varuhusen?

Kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstads kommun vill "omyndigförklara" 7627 namnunderskrifter och kommuninvånare!

Märkligt att kommunalrådet Pierre Månsson i Kristianstads kommun vill "omyndigförklara" 7627 namnunderskrifter och kommuninvånare genom att väga ord, när budskapet är klart och tydligt?

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

måndag 1 juli 2013

Varför tror ni att folk stöder Nätverk Kristianstad?


Kristianstadsbladet 130627:

Varför tror ni att folk stöder Nätverket?

Nätverk Kristianstad ser det inte som ett självändamål att göra namninsamlingar i varje stadsbyggnadsfråga, skriver Kenneth Andersson. Bättre stadsutveckling och kommunikation med medborgarna löser mycket, menar nätverket. 

Nätverk Kristianstad har på kort tid fått in närmare åtta tusen underskrifter mot en etablering av ytterligare ett köpcentrum i Kristianstad. 

Vi har även lyckats engagera flera tusen mot dragningen av den nya busslänken. Det är betydligt fler än de 6 271 röster som stödde Folkpartiet i senaste valet! 

Nu ifrågasätts de inlämnade namnlistornas giltighet på grund av ordvalet. 

Hur kommer det sig att så många människor väljer att stödja den kritik vi framför? Vi tror att det beror på att alla de som stött oss ser detsamma som vi gör och inte finner någon annan utväg att framföra denna kritik än via upprop och namninsamlingar. 

Vi i Nätverk Kristianstad, har vid åtskilliga tillfällen fått frågan om det är dags att starta ett nytt parti och när vi nu ser utvecklingen med skenande underskott och hur kärnverksamheten går på knä aktualiseras frågan.
Den politiska hegemonin i Kristianstad har inte förmått att fånga upp dessa åsikter eller ännu värre, valt att ignorera dem. 

Vi ser det inte som ett självändamål att göra namninsamlingar i varje stadsbyggnadsfråga. Vi hade hellre sett att kommunen haft en övergripande planering som var värd namnet. Hade en sådan planering funnits hade vi inte behövt kritisera det ena märkliga förslaget efter det andra. 

Ena veckan vill man bygga ett nytt dagis längs med Helge å och nästa vecka kommer förslag om nytt badhus längs ån på Kronfågeltomten. 

Här i Kristianstad byggs industrier i centrum, nya Ahlsells på f d Hansens-tomten är ett skrämmande exempel, samtidigt vill politikerna flytta ut handeln på åkrarna! 

Ett nytt tredje handelsområde med kostnadskrävande nya vägar och rondeller är inte lösningen för ett nytt och attraktivt Kristianstad. 

Vad har utlovats i avtalen mellan konsortiet och kommunen som gör att detta storskaliga projekt fortsätter? Det känns återigen som nya projekt är beslutade i det berömda handslaget innan den demokratiska processen haft sin gång. 

Nätverk Kristianstad delar inte uppfattning med bland andra Kristianstadsbladets ledarskribenter som tagit ställning för att ytterligare nya shoppingcentra är avgörande för Kristianstads framtida utveckling. 

Vi ser överallt i Sverige – Malmö, Helsingborg med flera städer hur bostäder byggs längs vattnet med tillhörande caféer, eventuellt båtplats med mera. Kristianstad har en ypperlig möjlighet att utveckla området väster om Helge å med början vid Kronfågel med centrumnära bostäder där många kunde få ett boende med utsikt över Helge å på gångavstånd till centrum. 

Nätverk Kristianstad är inga bakåtsträvare utan förespråkar en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Utgångspunkten är naturligtvis att bygga på stadens förutsättningar, det unika och det som skapar identitet. Ingen samling av utgångspunkter eller principer har emellertid någon betydelse om de inte bevakas och följs upp på ett organiserat sätt. 

Vi anser att ett sådant arbetssätt saknas i Kristianstad och vi vill genom vårt arbete verka för att en genomarbetad syn på Kristianstads utveckling införs och dessutom i en förbättrad dialog med medborgarna.

Tvärtemot senaste vallöfte, kom nu också den förväntade skattehöjningen som vi länge varnat för. 

Läs även om Kristianstad sett med "utomstående ögon" och med stor sakkunskap i stadsplanering på
Urbant Lokalt


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. 
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven? 
Tar vi vara på möjligheterna? 
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus