Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 24 april 2016

Reflexioner ang. ANSVAR och likabehandling i Kristianstads kommun ?? !!

Några tankar och reflexioner, när nyligen Kristianstad kommun tänkte sälja mark till C4 Shopping i Hammar för
25 kr/kvm, vilket är 16 ggr billigare för jämförbar handelsmark i Härlöv!

Enligt kommunens hemsida kostar mark 400 kr/kvm på externhandels området i Härlöv.

Hur ser transparensen ut i denna affär med C4 Shopping med Kristianstad kommun?

Det kommer fram då o. då 
mycket vad gäller C4 etableringen är uppgjord med många muntliga avtal med Kristianstads kommun!

Mycket relevant insändare :

KB160402:
  Om kommunens markförsäljning i Hammar


Efter att ha haft huvudena nerstuckna i sanden i tio år har kommunpolitikerna äntligen yrvaket börjat ruska på sig när det gäller köp av mark i Hammar för personligt bruk.

”Herregud blev det muntliga avtalet endast 25 kronor per kvadratmeter? 
Men slottet då? Jo, det ingick som bonus vid snabb affär.
Pär han kan det där hur vi ska förstå hur bra det är att göra affärer med honom på ett övertygande sätt.
Med honom behövs det inga papper.
Ett ord från dåvarande exploateringschefen räckte för vår del.


Sen var det ju lite pinsamt, att han vid den förestående pensionen gick in i C4-konsortiet som välbetald konsult.”

Det skapades ett kommunalt rus av lycka.
Nu skulle det hända saker.
Med närmast förförelsekonster i maranatastil övertygades ledande politiker om tusen nya jobb, köpkraft från stora delar av södra Sverige, omsättning som skulle ge Ullared en match.
Generöst lovades också från slottet att även Kristianstads centrum skulle få del av kakan, det vill säga när man handlat färdigt i Hammar förståss.

Där i centrum kunde man sen köpa glass och gå gratis på både museet, kulturhuset och Naturum. 
Pär Frankenius erkända förförelsekraft har förblindat hela etablissemanget från politiker till lokalpress.

Inget negativt har fått framföras.
Har tidningen skrivit och gjort reportage om den nya familjeshoppingen, handlar det enbart om framgång och tomtebolycka för projektet inga besvärande följdfrågor.
Speciellt de privata tomtaffärerna har inte tillåtits att lyftas upp i ljusetoch fläcka projektet.

Efter offentliggörandet om markområde 2, började det brännas ute i stugorna och då skyndar politiker till som är rädda om sina mandat efter tio års tystnad. Så kan vi ju inte ha det!
Vad ska folk säga?

Själv undrar jag: Ska vi ha ett samhälle där någon genom att dupera tjänstemän/politiker går in en gräddfil på skattebetalarnas bekostnad och där fria ordet begränsas?
Pär Frankenius har råd att betala för sin mark vad alla vi andra får göra.
Muntliga överenskommelser hör inte hemma i kommunala miljonaffärer.
Så kunde man förr köpa hästar i Kivik.Mycket relevant insändare :

KB160401:
  Varför sälja under marknadspris?

Det är inte i lag förbjudet att göra dåliga affärer. Men om en anställd i ett privat företag upprepade gånger gör dåliga affärer blir denne uppsagd.

Kristianstads ledning har tidigare sålt kommunalägd mark till underpris till C4 Shopping-projektet i Hammar och kommunen, det vill säga skattebetalarna finansierar delvis vägar och annan infrastruktur.
Nu upprepas detta.


Ytterligare mark säljs enligt Kristianstadsbladet till C4 Shopping till under marknadspris. Detta är inte affärsmässigt.
Kommunens mark ägs av kommuninvånarna.


Om mark ska avyttras ska den säljas till marknadspris inte underpris.
Detta är en självklarhet.
Intäkterna behövs säkert för kommunens kärnverksamhet det vill säga investeringar i vård, skola och omsorg.
Marken är dessutom högvärdig jordbruksmark som behövs för livsmedelsförsörjningen inte idag men i framtiden.

Kristianstad är ingalunda en rik kommun utan har en hög kommunalskatt.

I dag finns flera tomma lokaler i city och Galleria Boulevard saknar fortfarande butiker och inga lägenheter byggs som utlovats.
Då C4 Shopping färdigställts kommer det säkerligen att ”gapa tomt” i city.
Det finns helt enkelt inte tillräcklig köpkraft i regionen. 
En framtidsbransch är besöksnäringen. Kristianstad city med dess miljö, Naturum och kusten med mera är något som få andra kommuner har.
Turister kommer till Kristianstad city för miljön, dess unika butiker, caféer etcetera. Externa shopping marknader finns överallt i Sverige.
Att i denna situation delvis ”subventionera” ett externt köpcentrum framstår som obegripligt.
Är detta inte märkligt, gäller inte samma regler för alla? :

KB 160323:  "Det finns inget konstigt i detta"
C4 Shoppings ordförande Pär Frankenius ser ingen anledning till ny diskussion om priset för den mark han föreslås få köpa i Hammar, 25 kronor per kvadratmeter.
– Det här är helt i linje med vad vi kom överens med kommunen om 2006, säger han. Det finns inga konstigheter över huvud taget i detta.

Varför skrevs det inget avtal eller liknande gällande den här delen av marken?
– Det var en process när vi diskuterade detta. Det finns andra delar som vi avstår till kommunen som inte heller finns skriftligt reglerat.

Pär Frankenius betonar att det var det så kallade Konsortiet (nu C4 Shopping) som köpte marken runt Hammarshus av bröderna Håhus för att utveckla området för handel och bostäder.
– Kommunen ville utnyttja sin förköpsrätt. Men det föll, eftersom vi gjorde en överenskommelse, förklarar Frankenius.
Överenskommelsen innebar att marken delades upp mellan kommunen (för bostäder) och Konsortiet (för handel). Själva Hammarshus och 60 000 kvadratmeter mark, som senare övertogs av Pär Frankenius, köpte Konsortiet för 1,5 miljoner kronor.
– Då sa vi också att när detaljplanen är klar så ska vi fastställa tomten, säger Pär Frankenius.
Enligt Frankenius fastställdes också priset då.
– Marken är köpt av oss för 25 kronor kvadratmetern och såld till kommunen för 25 kronor kvadratmetern. Då ska den också säljas tillbaka till mig för 25 kronor kvadratmetern. Det innebär att kommunen inte gör någon vinst, men heller ingen förlust.
Pär Frankenius betonar också att det handlar om mark som inte är planlagd. Det västra området är så kallad prickmark och får inte bebyggas. Men delar av den östra delen kan eventuellt bebyggas.
– Vi har pratat om kulturshopping, men det måste utredas, säger Frankenius.

Hur ställer du dig till en ny diskussion om priset?
– Det tycker jag är väldigt konstigt.
Jag tycker att vi ska hantera detta som vi har kommit överens. Man måste komma ihåg att det var vi som köpte marken först.


Mycket relevant insändare:

KB160323:  Kommunal mark till reapris

Pär Frankenius, en av delägarna till C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor.
Detta att jämföra med kommunens ordinarie taxa i just Hammarslund om 100 kronor per kvadratmeter (se kommunens hemsida).
Först häpnar man och blir mörkrädd över kommunens totala ignorans av hur det gått med innerstaden i alla andra städer som satsat på externa shopingcentra, exempelvis Lund, Malmö och Växjö.
Nu tillåter man en av de drivande att till reapris köpa kommunal mark för en spottstyver.
Förklara det för alla andra som måste betala enligt gällande taxa.
Eller är det så att ni politiker och tjänstemän sitter i knät på Frankenius & co i C4 Shopping?
Jag saknar ryggrad och sunt bondförnut hos dagens styrande!

Hoppas i alla fall att ni kan förklara för oss vanliga medborgare hur det är möjligt att rea bort kommunens, det vill säga vår mark, till Frankenius.

Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i Kristianstad


Upprepas i många inlägg:
Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!
Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
E-mail: 
levandekristianstad@gmail.com

Sprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  

Bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , ,
, , , , , , , , Powered by Disqus

lördag 23 april 2016

KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!

35+70.........? miljoner satsas på rondeller och vägar till C4 Shopping av Kristianstads kommun - KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!
Vilket är lagvidrigt!!!
Vad säger KOMMUNINVÅNARNA ?
Undrar om och hur reagerar HANDELSFÖRENINGEN och FASTIGHETSÄGARFÖRENINGEN då stadskärnan kommer ta stryk och riskera dö..?


Det kan inte vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer plus motorvägsavfarter med rondeller för 35 miljoner!Detta kan liknas vid subventioner av Kristianstads kommun till vägar till en privat externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m. är inte relevant.Mer att liknas vid "kreativ bokföring"!


 • OBS!! Dessa motorvägsavfarter, rondeller och fyrfilig väg förbi Hammar hade inte byggts om inte C4 Shopping skulle etablerats!

  Några motargument till att Kristianstads kommun skall vara med att betala kanske t.o.m. 100 miljoner av skattekollektivet till vägar till C4 Shopping.
  * En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?
  * Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
  * Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

  • Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
   Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.
   Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
   – Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

   Varför inte ställa frågan till 
   Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala om vad han anser om handhavandet och handläggningen av C4 Shopping av Kristianstad kommun?
  Något för alla och inte minst de som har ansvaret för kommunens ekonomi gentemot kommuninvånarna inte minst nu Kristianstads ansträngda ekonomi. Samma ledning har totala ansvaret för Plan och Bygglagen och det mellankommunala sambandet med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela vår kommun och bygd att till sig.
  Alltså inte låta sig styras av kapitalet.

  Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
  Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

  Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!

  Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
  Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

  OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

  Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
  Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
  En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
  E-mail: 
  levandekristianstad@gmail.com
Kristianstadsbladet som f.ö. aldrig är kritisk till C4 Shopping, som jag framfört till granskande journalister flera gånger skriv granskande objektiva artiklar med jämförelser vad som hänt i andra kommuner runt om i hela Sverige.

Detta är nu ytterligt angeläget i kommunens ansträngda ekonom?

INGET sker tyvärr från Kristianstadsbladet i detta ärende under årens lopp, vilket är mycket märkligt!


35 miljoner, som nämns i Kristianstadsbladet med anledning av avfarter från motorvägen vid E22 samt tillhörande rondeller.

Sista artikeln i Kristianstadsbladet i detta ämne 160422

KB:  35 miljoner satsas på rondeller


"Länsstyrelsen har sagt ja. I vinter börjar de nya rondellerna på väg 118 vid trafikplats Hammar att byggas.

I samband med att C4 Shopping byggs förväntas trafikbelastningen på trafikplats Hammar att öka markant. För att möta det ökade trafiktrycket, och samtidigt skapa en infartsväg till det nya köpcentret, byggs därför trafikplatsen om.


I början av april godkände länsstyrelsen miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade ombyggnaden, och den planerade byggstarten väntas bli i december 2016 eller januari 2017.


I korthet innebär ombyggnaden följande:


* Av- och påfarterna till E22 blir istället rondeller. I rondellerna kommer det att finnas en särskild bussfil. I den nordvästliga rondellen finns ett femte "ben" vilket blir infarten till C4 Shopping och Hammarleden. Den södra rondellen får ett extra "ben" som ansluter till Hammarslundsvägen. Den nuvarande utfarten till väg 118 från Byholmsvägen kommer att försvinna.


Rondellerna blir tvåfiliga, med en särskild bussfil, vilket gör att bussarna får företräde och därmed inte riskerar förseningar som en följd av rondellbygget. Trafikverket står för byggandet av rondellerna, men Kristianstads kommun bekostar projektet. Beräknad kostnad är 35 miljoner kronor.


– Avfarten från E 22 söderifrån kommer att förlängas, och även bli tvåfilig, så trafiken mot Åhus får en egen fil, berättar Christian Björnsson, projektledare vid Trafikverket.


* Hammarleden byggs som en infart till C4 shopping och anslutningsväg till 118. Blekingevägen kommer inte längre att vara en anslutningsväg till 118, utan den vägen blir endast för busstrafik samt för boende i området. Denna väg byggs av Kristianstads kommun.


* Den sista delen av vägbygget består av anslutningen från C4 Shopping till vägarna omkring, vilket konsortiet sköter.


Detta innebär att det nästa vinter alltså är tre olika entreprenörer på plats under samma tidsperiod för att bygga olika delar av den nya trafikplatsen.


Samtidigt kommer trafikplatsen inte någon gång under byggtiden att stängas av och trafiken ledas om.


– Ett körfält kommer att vara öppet i alla riktningar under hela byggtiden. Det är snävt tidsmässigt, och vi kommer att jobba i treskift, det vill säga dygnet om. Det här kommer att kräva mycket samordning och planering in i minsta detalj. Vi har samordningsmöten var tredje vecka, säger Christian Björnsson.


Längs hela vägbygget är också bulleråtgärder planerade, både vid avfartsrampen från E 22 och vid Byholmsvägen.


Förutom C4 Shopping finns också planer på ett nytt bostadsområde, placerat sydost om E 22 (vid Hammarslundsvägen).


2035 väntas trafikflödet på E 22 vid trafikplats Hammar i norrgående riktning ligga runt 35 500 fordon per dygn. I dag är motsvarande flöde 21 300 fordon per dygn."


Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i KristianstadSprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

F.ö. man kan undra om någon ansvarig kommunpolitiker eller ansvariga tjänstemän  i Kristianstads kommun har läst och tagit till sig Boverkets mycket läsvärda skrift?

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

 ___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

söndag 3 april 2016

Varför sälja under marknadspris?

Läs tre mycket relevanta insändare hur det går till I Kristianstads kommun, när mark säljs till ett extern shopping center.

Man tor inte det är sant, att en kommun kan behandla kommuninvånarnas egendom på detta vis samt utarma Kristianstad omtalade renässans centrum med dess goda förvaltning av kulturen, som lätt nu kan komma att förstöras med en utarmad stadskärna med många tomma lokaler!
Hur blir det efter C4 Shopping är byggt, antagligen ännu värre!


Detta sker samtidigt när stadsgalleria Galleria Boulevard är färdigbygd men bara uthyrd till ca. hälften av dess affärsytor!!

Hur ser det ut med kunskaperna och ansvaret för i PBL och det mellan kommunala sambandet i Kristianstad komun?

Är det RISKKAPITALET som Kristianstad kommun låter sig styras av?


KB Om kommunens markförsäljning i Hammar

KB Varför sälja under marknadspris?

KB: Kommunal mark till reapris

Kommunal mark säljs till reapris!

C4 Shopping, förslås av Kristianstads kommun få köpa 21 700 plus 10 490 är lika med 31 190 kvadratmeter till ett kvadratmeterpris om 25 kronor

Detta är otroligt

Enligt ett tjänstemannaförslag var avsikten att även "övriga ytor" i anslutning till Hammarshus skulle tillföras Hammarshus. Men det var, skriver tjänstemännen, inte möjligt då eftersom det inte fanns någon detaljplan för området.

I den detaljplan som nu har tagits fram har tomten runt Hammarshus utökats. Och eftersom detaljplanen nu vunnit laga kraft vill kommunen teckna en överenskommelse med Pär Frankenius för att "slutföra den ursprungliga överenskommelsen".

M.a.o. har detta varit bestämt sedan tidigare, men inte tillförts i planärendet!

Vad finns det mer för HEMLIGA agendor mellan Kristianstads Kommun och Fankenius??

Den innebär att Pär Frankenius får betala 779 750 kronor för marken som tillförs Hammarshus, 21 700 kvadratmeter mot Otto Lindenows väg och 9 490 kvadratmeter i den östra delen.

En överenskommelse om fastighetsregleringen har tagits fram. Men när kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade frågan beslöt ledamöterna att skjuta på beslutet tills de fått mer information.

– Vi anser oss inte ha hela historien, hur upplägget var, och vill att tjänstemännen förklarar.

Vi tycker kanske att det är lite märkligt att allt inte är klart, men det finns säkert en naturlig förklaring, säger arbetsutskottets vice ordförande Sven Nilsson (C).

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Ett exempel med jämförbart handels mark för 400 kr/kvm. från Kristianstads kommuns hemsida gällande Harlövs handelsområde.

Herluf Trolles väg och Jochums väg

Området är beläget vid infarten till Kristianstad från E22:an - söder. Befintligt handelsområde med bl.a El-Giganten, OnOff, Jysk, Rusta m.fl. Marken är planlagd för industri, kontor och handel, ej livsmedel. Planbestämmelserna anger en byggnadshöjd på 7 m, en totalhöjd på 10,2 m samt en exploateringsgrad på 30%. Tomtpris 400 kr/m².

Fastighetsbeteckning: Härlöv 50:21, Lillö 50:17 och Lillö 50:18
Område: Övriga områden
Typ: Mark
Storlek: 41000
Ledig:
Pris: 400 kr/m²
Adress: Herluf Trolles väg och Jochums väg
Postnr.: 291 59
Ort.: Kristianstad

Frankenius skulle få betala 25,16 kr/kvm för 31000 kvm i Hammar C4 Shopping !

Enligt kommunens prislistan på Härlöv skulle priset vara

400 x 31000 = 12.400.000 vilket är 16 gånger mer än vad Frankenius skulle få köpa av Kristianstads kommun jämförbar mark som handelsområdet i Härlöv!

Är inte detta lagvidrigt eller är det att liknas vid vänskaps korruption beslutat i det ”stängda rummet”??

Märkligt att det inte finns någon granskande journalistik hos Kristianstadsbladet, som med en artikel i Kristianstadsbladet mer kan liknas vid en partsinlaga som inte värna om hela Kristianstad.

Det borde vara någon jurist med kunskaper i förvaltningsrätt som måste anlitas t.ex.. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala

Någon var ju också i kontakt med Naturskyddsföreningens jurist, som säkert är kunnig i dessa planärenden.

Kom att tänka på att det borde också påpekas hur försäljning av Hammarshus gick till eftersom det nämns i dagens artikel i K-bladet.

Detta måste beivras och kanske t.o.m. tillskriva Uppdrag Granskning.

Likaså hur gick försäljningen av Hammarshusprojektet till?

60.000 kvm mark som vars värde var 33.000.000 kronor såldes av Kristianstads kommun för 1,5 miljon!

OBS i detta pris ingick även en unik Herrgårdsbyggnad!

Utan att bjudas ut på den öppna marknaden!

Lagvidrigt ???

Tomtpriset varierar från ort till ort. Dyrast är tomterna närmast Kristianstad och Åhus.

Priserna gäller för tomter med en areal av 900 m². För tomter som understiger respektive överstiger denna areal regleras tomtpriset med 100;- 60;- 30;- 25;- eller 15;-/m².

Dessa 60.000 kvm såldes för ett pris på 1,5 miljoner kronor vilket motsvarar ett pris 25 kr/kvm plus att då ingick även en herrgårdsliknade byggnad i priset!

Dessa 60.000 kvm motsvarar med en tomtstorlek på 900 kvm, om man delar 60.000 / 900 = 66,7 tomter

Med kommunen prislista skulle vädret bara på denna mark motsvara

495.000 kr * 66,7 tomter = ca. 33.000.000 miljoner kronor plus värdet för herrgårdsbyggnaden, som såldes för 1,5 miljoner kronor!

Är detta i överensstämmelse med LOU?

Hur bjöds detta ut?

Vem gjorde värderingen?

Hur kan konsortiet få option på övrig mark utan den bjuds ut enl LOU?

Vem har betalt arkeologi grävningen?

Vem stod för rivning och kapitalförstöring av bostadshus o. stallbyggnader?

Kapitaliseringskostnader under dessa år som marken varit reserverad för konsortiet?

Vem betalar alla dessa anläggningskostnader för vägar och rondeller, som ej hade behövts om inte denna stormarknad skulle etableras? I Åhus backade Netto för en etablering vid rondellen p.g.a man ansåg för stora kostnader för dessa på- och tillfarter.

Likaså det kan inte vara rätt att Kristianstads kommun, där kärnverksamheterna måste prioriteras, bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.

* En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?

* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.

* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.

Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

ÄR DET JURIDISKT RÄTT MED MUNTLIGA AVTAL MELLAN KRISTIANSTADS KOMMUN OCH EXPLOATÖREN, SOM OFTA NÄMNS I MÅNGA AFFÄRER DÅ DET GÄLLER C4 ETABLERINGEN I HAMAR, ELLER BORDE DETTA PRÖVAS JURIDISKT?

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus