Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 22 juni 2015

Krav på KOSTNADS REDOVISNING och Invesrtings PRORITERINGAR!

Med anledning av artikeln i Kristianstadsbladet 150925:

Mark- och miljödomstolen avslår Fastighetsägarna Syds överklagan gällande detaljplanen för C4 Shopping. Fastighetsägarna har ännu inte bestämt om frågan ska drivas vidare.


SVT 
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.

Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.

I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.


Nybro kommun betalade 3,5 miljoner för en väg inne på företaget Kährs område 2010. Det var ett brott mot kommunallagen enligt experter på förvaltningsrätt.

Stora lastbilar kör in och ut på vägen som leder in till Kährs lager. Där inne på området fortsätter vägen som kommunen byggde för skattebetalarnas pengar.

Skälet till att kommunen byggde vägen var det stora lagret som Kährs byggde. 30 lagerarbetare som var placerade i Kalmar fick därmed börja jobba i Nybro istället.

Enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är det här ett olagligt företagsstöd:

– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid med kommunallagen. De här kommunala medlen ska ju användas till barnomsorg och äldreomsorg.
Ironiskt nog blev inte det totala antalet anställda fler på Kährs Nybrofabrik de följande åren, enligt företagets personalavdelning.

Lagerarbetarna flyttades från Kalmar till Nybro – men totalt blev jobben på Kährs inte fler. I december 2010 var det 720 anställda i Nybrofabriken och i december 2011 var det lika många. I december 2012 hade antalet anställda sjunkit till 690.

Först förra året blev det fler anställda igen på Kährs, men det hade inget att göra med lagerflytten 2010.

– Jag tror att skattebetalarna till syvende och sist har tjänat på detta, säger Inger Rydbrink som var kommunalråd när beslutet fattades.

Hur då?

– Jag tänker att vi har arbetstillfällen och vi värnar ett stort och viktigt företag.

Är det okej att bryta mot lagen för att göra så här?

– Vi har ju aldrig diskuterat det här med att bryta mot lagen, men jag skulle vilja säga: ja.

Dagen efter intervjun kontaktar Inger Rydbrink P4 Kalmar och förtydligar sitt uttalande. I ett mejl skriver hon att hon anser att det var rätt beslut som fattades, men tycker inte att kommunen har brutit mot lagen.

Reflexion vad är skillnaden med vägbygget till Kährs i Nybro och vägbygget till C4 Shopping i Kristianstad?
Sedan gäller det Kristianstads kommuns ekonomi och skuldsättning, då väljer Kristianstads kommuns politiker, som är de som har det totala långsiktigt hållbara ansvaret i PBL, vägbyggen i Hammar på åkrar för ca 50 - 76 miljoner som kostnad för kommunen bland annat före att göra något åt Kulltorpsskolan.

Ett krav borde vara i en demokratiska kommunen Kristianstad som talar om medborgare dialogen och transparens i beslutsfattandet!

Alla politiska partier visar och redovisar i Kristianstadsbladet alla politiska partier en klar och tydlig transparent svar med kostnads redovisning och hur prioriteringarna för kommuns budgeterade kostnader för skolor och anda byggnader för omsorg samt välfärd även driftkostnader för detta av samtliga partier representerade i Kristianstads kommunalfullmäktige.
I den ansträngda kommunekonomin som råder här i vår kommun, så inte bara följden blir kommunal skattehöjning.

KB 150928 100 äldre i kö till omsorgsboende

  • 100 personer står just nu i kö till ett vård- och omsorgsboende.
  • 31 av dessa har stått i kön i mer än tre månader.

Dessutom finns det ett stor behov av nya skolbyggnader, där idag undervisningen drivs tillfälliga inhyrda paviljonger.
Behovet av fler nya skoler är ett också ett stort behov med anledning många fler barn i skolådern i Kristianstad.

Ännu en gång finns då ett utrymme i Kristianstads ansträngda ekonomi att bygga nya vägar i Hammar till C4 Shopping?
Hur ser den ekonomiska prioriteringen ut Kristianstads komun?


Upprop för att värna om Kristianstads stadskärna.
Opinions yttring, där alla kan skriva under, så att det sprids runt i hela Sverige hur t.ex. Kristianstads kommunpolitiker är på väg att ödelägga Kristianstads omtalade renässans centrum, vilket åtskilliga av Sveriges stadskärnor drabbats av.

Detta för att sätta tryck på våra kommunpolitiker, som har det totala ANSVARET för planmonoploet i PBL, och som ofta talar med "kluven tunga" och värnar om kulturen i våra stadskärnor och samtidigt som p.g.a. ovarsam hantering av PBL och en överetablering sker i externhandeln!

Massor av tomma lokaler i städernas stadskärnor blir följden av detta och och därmed inga resurser till kulturunderhållet av dessa centrumfastigheter.

Detta är INGET som RISK-kapitalet i externa köpcenter eller centrumgallerior visar någon respekt för.
Kan det t.ex. vara rätt att Kristianstads kommun bygger vägar för ca 50-76 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
Likaså sägs det, att det blir en ny infart till Kristianstad för öst ifrån kommande besökare, vilket kan sägas vara ett svepskäl då det redan finns en central infart via Statoil och Ica Maxi rakt in till Kristianstads centrum för de besökare som kommer öst ifrån.
* Det sägs även att vägbygget är p.g.a. stor trafikbelastning genom Hammar, som om detta vore sant skulle kunna avhjälpas med fart begränsning med fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 Km/Tim.
Presentera exploatörerna till den ny stadsdel om de nu finns någon? Denna väginvestering sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar! Vad blir följden? SKATTEHÖJNING!

En juridisk prövning vore kanske befogad även för detta vägbyggande i Hammar med hänsyn till finansieringen med kommunala medel?

Om detta vägbygge i Hammar igångsätts nu, i så fall sker detta dessutom innan överklagandet av planärendet har prövats i Mark och Miljödomstolen och innan Hammar ärendet har prövats i EU-domstolen och dessa överklaganden har vunnit laga kraft! Är inte detta lagvidrigt?

I Nybro konstaterades av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, att utgiften var ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar. 

Det skulle vara intressant att få höra vad professorn i förvaltningsrätt Olle Lundin i Uppsala anser om frågorna i detta upprop och vad han anser, om det är ett olagligt företagsstöd med Kristianstads kommuns vägbygge i Hammar.
Vad säger alla ni andra?
Det borde ageras?

Skriv under och Sprid detta upprop till så många som möjligt i hela Sverige.
   

http://www.skrivunder.com/upprop_kristianstad


OBS detta sker samtidigt som del tre av nybyggda Galleria Boulevard i centrum inte finner hyresgäster!

Två länkar om Nybrofallet, som det finns stora likheter med Kristianstads kommuns vägprojekt i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum:

Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs

Olagligt då kommun gynnade företag 

Läs och lyssna även på, som även ALLA våra 71 kommunalfullmäktige ledamöter i Kristianstad borde ta sig tid till: 

Emma Jonsteg: "Köpladornas tyranni är gudagiven ordning"
Lyssna: Hur påverkar alla stora köpcentrum stadsutvecklingen? 
WSPs senate utredning som ofta inte nämns av kommunen
PM Handel i Kristianstad

Nu inleds arbetet med de nya rondellerna vid trafikplats Hammar. Rondellerna ska enligt Trafikverket vara klara samtidigt som C4 Shopping öppnar hösten 2016.

KB 150216: Tänker kommunen satsa 50 miljoner på infrastruktur?
Replik på ”Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna”, ”C4 Shopping konkurrerar inte med stadskärnan – vi kompletterar den” och ”Ny infart och bostäder på önskelistan länge”, 5/2.

KB 150205: Satsningen i Hammar borde läggas till handlingarna
Handel/ Kommunen har marknadsfört Hammar som ett område med shopping och bostäder. Det är snack om att det ska bli en ny stadsdel, men är det vettigt med tanke på kommunens ansträngda ekonomi? Det frågar sig Daniel Wimhed och får svar från C4 Shopping och kommunen.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se