Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 20 februari 2018

Mycket relevanta insändare, tänk om man lyssnat på folket i Kristianstad

Mycket relevanta insändare, tänk om man lyssnat på folket.

Bemötande till insändarna
Inget svar på frågan om "handslaget", Kb 16/2,
Publicerades bara i papperstidningen kopia finns längre ned i inlägget.
respektive
C4 Shopping – en sagans onda drake, Kb 14/2.

Såsom dåvarande aktiv debattör för att försöka förhindra ännu ett gigantiskt shoppingbygge i Hammar, känns det frestande att lämna några kommentarer till Carl Ekbergs och Roger Hildebrands insändare.


C4 Shopping ska komplettera och inte konkurrera med handeln i centrum, men hur undrar insändarskribenten:

KB: Externa köpcentrum – en utdöende form av handel
"Handslaget" den inofficiella investeringsplanen år 2008–2014 omfattade bland annat badhuset i Åhus, C4 Shopping i Hammar och uppgick till 1,7 miljarder kronor.

"Handslaget" antogs aldrig av kommunfullmäktige, det var en hederssak mellan 7 av de då 9 lokala partierna. Varken R Stanojevic (V) eller Anita Zieme (MP) skrev på eller inte fick vara med och formulera satsningarna på framtiden.

Att det blev av berodde på det växande missnöjet med opinionen mot byggandet av Arenan, den enda fullt ut kommunfinansierade arenan. Att MP var emot, berodde på att övriga partierna inte ville genomföra det demokratiskt fattade beslutet om en önskad folkomröstning i denna fråga.

Alla partier fick således inte vara med och formulera visionen om "ökad tillväxt" och "vi måste ha fler jobb". Kommunalråden B Gustafson (M) och H Fritzon (S) försäkrade att "handslaget" tillkommit efter "långa diskussioner".

Enligt Kristianstadsbladet 8 februari 2008 stod att läsa att politikerna nu var eniga om framtiden och nu är " spikat" att 2010 skall Åhus badhus stå klart enligt Bengt Gustafson och visade upp ett unikt dokument -"Ett handslag för Kristianstads framtid".

Apropå C4 Shopping och "Sagan om den onda draken" har jag tidigare efterlyst, men ej fått svar på, vad det var som fick politikerna att falla för drömmen om 1 000 nya jobb och en ny galleria. Om handlare i centrum tvingas att lägga ner betyder detta ju inte att det skapas 1 000 nya jobb i Kristianstad?

Enligt C4 Shopping skulle verksamheten vara det enda företaget som erbjöd familjeshopping och därmed komplettera den handel som finns i centrum och inte konkurrera med handeln i centrum.

Vilka varor eller tjänster skulle det vara?

I Expressen den 14 februari fanns en ledare "Sörj inte döende köpcentrum" och enligt denna är det goda nyheter för de som värnar om miljön och riktiga städer. Köpcentrumdöden har grasserat en tid i USA, men efter att över 9 000 butiker stängdes under fjolåret ökar takten i nedläggningarna. I landet där det moderna köpcentrumet föddes, tros var fjärde centrum vara död inom fem år.

Men marken i Sverige börjar skälva under svenska köpcentra och problemet stavas näthandel. Under första halvåret i fjol stod handeln över internet för hela tillväxten i sällanköpshandeln. När svenskar även nu börjar handla mat i stor skala över nätet blir det tufft för externa handelscentrum.
Bo Nilsson
tidigare med i Nätverket

Följande två insändare, som inte publicerades på Kristianstads bladet.
Varför?
Kanske p.g.a. inte i linje P.K. media?
M.a.o. Censur?

Kristianstadsbladet 180208:

Kristianstadsbladet 180216:

Förenklad översiktskalkyl, som visar utspädningen i handeln, som diskuterats i Kristianstad i mer än 10 år m.a.o. inget nytt påfund:

Klicka på länk för förstorad bild:
Handels Utspädning Kristianstad


Svara gärna på frågeformuläret om hur du ser på hur vi tillsammans kan utveckla Kristianstad:

Undersökning om vad Du tycker om Kristianstads centrum bl.a. lokala handeln, övrigt utbud som restauranger/fik, kulturutbud m.m.
Tack för din hjälp för vårt Kristianstad.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. Dela gärna detta inlägg till så många som möjligt:


___________________________  
Bloggen Dialog Kristianstad är placerad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

lördag 10 februari 2018

Förvarningar till Kristianstads kommun som tyvärr negligerades.

Var är Kristianstad idag?
Trots alla varningar under lång tid, som ofta tolkades som NEJ-sägare?
Kommunala Ansvaret?
Kommunerna har det totala och övergripande långsiktiga ansvaret för PBL(Plan o. Bygglagen)!

Jag skrev följande för tre år sedan och nu börjar verkligheten träda fram:

Kristianstad NÄSTA???
VARFÖR kan INTE de ANSVARIGA i kommunfullmäktige, som har hela ANSVARET för Kristianstads långsiktigt hållbara utveckling genom PBL (Plan o. Bygglagen) inse och lära sig av andras städer felaktiga satsningar.
Se nu här i Kristianstad, där nybyggda Galleria Boulevard står med en 1/3 outhyrda lokaler!!
Vems är felet?
Kan det vara så, att riskkapitalet har låtit styra och dupera de ansvariga för stadsutvecklingen med, att det skall byggas 70.000 kvm externhandel i Hammar p.g.a. att familjerna har detta behov säger dess exploatörer?
Kan det vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 49 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
* Presentera exploatörerna till den nya stadsdel om de nu finns?
* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.
Det sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar!
Vad blir följden?
SKATTEHÖJNING!
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs.
Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.
Jag är för konkurrens och fri etablering, men det skall vara förankrat till vad verkligheten tål.
Precis som man måste sköta sin privata ekonomi.
Det är inte bara ett "dött centrum" och tomma lokaler, som blir följden utan en stad där dess berömda renässans centrum och dess kultur förfaller p.g.a. överetablering, som skett runt om i hela landet p.g.a. denna utspädning.
Det skulle vara intressant att höra vad fastighetsägarna säger, som inte kan flytta sina fastigheter och även har ansvaret för de kulturella värdena i dessa.
Vad tycker Du?
Vad gör vi?

Det fanns varningar och upplysningar om detta redan på planeringsstadiet i Kristianstads kommun, som tyvärr inte kommunen tog till sig och, där vi nu ser resultatet.Lördagspromenad uppför ­ gågatan. Gnistrande solsken, några enstaka barnvagnar. ­Domedagskänslan: Skyltfönstren med ­kartongpapper.…
AFTONBLADET.SE

Kristianstad NÄSTA???
VARFÖR kan INTE de ANSVARIGA i kommunfullmäktige, som har hela ANSVARET för Kristianstads långsiktigt hållbara utveckling genom PBL (Plan o. Bygglagen) inse och lära sig av andras städer felaktiga satsningar.
Se nu här i Kristianstad, där nybyggda Galleria Boulevard står med en 1/3 outhyrda lokaler!!
Vems är felet?
Kan det vara så, att riskkapitalet har låtit styra och dupera de ansvariga för stadsutvecklingen med, att det skall byggas 70.000 kvm externhandel i Hammar p.g.a. att familjerna har detta behov säger dess exploatörer?
Kan det vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 49 miljoner, som kan liknas gå till en subvention av vägar till en externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m.
* Presentera exploatörerna till den nya stadsdel om de nu finns?
* Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
* Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.
Det sker dessutom, i en mycket ansträngd kommunekonomi, där kärnverksamheterna är i stort behov av mer pengar!
Vad blir följden?
SKATTEHÖJNING!
Olagligt gynnande när Nybro byggde väg åt Kährs.
Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
I Nybro sade enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
– Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.
Jag är för konkurrens och fri etablering, men det skall vara förankrat till vad verkligheten tål.
Precis som man måste sköta sin privata ekonomi.
Det är inte bara ett "dött centrum" och tomma lokaler, som blir följden utan en stad där dess berömda renässans centrum och dess kultur förfaller p.g.a. överetablering, som skett runt om i hela landet p.g.a. denna utspädning.
Det skulle vara intressant att höra vad fastighetsägarna säger, som inte kan flytta sina fastigheter och även har ansvaret för de kulturella värdena i dessa.
Vad tycker Du?
Vad gör vi?
Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Tänk om Kristianstads kommun läst Boverkets mycket läsvärda skrift och tagit till sig.
Detta rekommenderads kommunen på ett mycket stadium att göra.
Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Bloggen Dialog Kristianstad är placerad i Kristianstad bloggkartan.se
Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus