Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

onsdag 25 maj 2016

C4 teknik Kristianstad "Frankenius köper inte till förmånspris"!


KB Frankenius köper inte till förmånspris

Är det försvarbart att en kommunal tjänsteman medger och försvarar ett avtal från 2006, som inte värnar om kommuninvånarnas ekonomi i synnerhet i Kristianstad kommuns ansträngda ekonomi?
M.a.o. är inte dessa avtal vidare långsiktigt beslutade.
Patrik Möller:
En lösning hade kunnat vara att kommunen genom juridiska processer hade hävdat förköpsrätt för att komma över marken.
En enklare lösning blev att göra en överenskommelse med handlarna i konsortiet, som innebar att kommunen fick köpa all mark till samma pris som handlarna själva hade betalat. ”
Ansvaret för kommunens ekonomi och den hållbara samhällsplaneringen åligger Sveriges kommuner, som PBL ger direktiv om såväl ansvaret för det mellankommunala sambandet.
På tal om tomtmark enl. kommunens hemsida
En reservation varar i sex månader med möjlighet till ytterligare sex månaders förlängning.
Under de första sex månaderna utgår ingen avgift.
Därefter tar vi ut en reservationsavgift, för närvarande 6,0 % ränta på köpeskillingen baserat på årsbasis.
VARFÖR gäller inte denna uppräkning C4 Shopping?
KOMMUNEN SÄLJER MARK I HAMMAR
Kommunens vänskapspris till Frankenius C4 Shopping i Hammar 25 kr/kvm
Kommunens pris handelsmark i Härlöv enl Kommunens hemsida 400 kr/kvm
Kommunens pris tomt mark enl Kommunens hemsida 100 kr/kvm
Prisfördel Frankenius vid köp av Kristianstads kommun 16 gånger billigare än
kommunens offentliga prislista 2016 för handeslmark i Härlöv.
En rekommendation vore för ansvariga politiker och kommunala tjänstemän att läsa och ta till sig Boverkets skrift:

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus