Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 20 april 2013

Det måste vara svårt att sitta på två stolar samtidigt även i Kristianstad?

Det måste vara svårt att sitta på två stolar samtidigt även i Kristianstad?

Läs här två insändare av samma miljöpartist från 130419:

Kanske en icke-fråga
"Jag håller med kommunstyrelsens ordförande om att detta kanske kan betecknas som en ickefråga. De som vill satsa får ju göra det. Det som är viktigt för kommunen måste vara att det bara ska användas skattemedel för åtgärder, vägar och liknande, som är användbara om det finns affärer där eller inte, och som inte ger oss en död infart när affärerna drar sig bort."

ytterligare en insändare av samma författare och Johan Lundberg (MP) från 111015:

Kristianstad är en handelsstad – och mer
"Politikens uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar för sina medborgare att välja de liv som de vill leva men också att stå för en utveckling som bygger på en vision om hur staden skall leva vidare och hur den skall vara en god plats att leva på och en bra miljö för barn att växa upp i. Vilket sätt att leva är det vi som föräldrar och mor- och farföräldrar vill visa upp för våra barn och barnbarn?

Det som planeras i dag är det som våra barn och barnbarn skall må bra eller dåligt av.

Allt fler betonar vikten av att politiken inte lämnar över ansvar och befogenheter till den fria marknaden utan behåller kontrollen över utvecklingen av det som vi har gemensamt. Politiken och politikerna kan ställas till svars av medborgarna. Den fria marknaden ansvarar inför ägare."

OBS! Dessa två insändare har författaren Miljöpartisten Elsa Christersson varit delaktig, är det minnet som börjar svika eller vill man vara vän med alla i den politiska trojakn i Kristianstad?

Visserligen har tiden gått ca ett och halvt år, men borde inte miljövärden för en medlem i Miljöpartiet och kommunpolitiker ha högre prioritet i "miljökommunen" Kristianstad, om man vill vara trovärdig?

Vad säger Miljöpartiet på riksnivå till detta och vad säger Naturskyddsföreningen på riksnivå?
Frågan borde ställas.


KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll." Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  15164
SD   Sverigedemokraterna                            6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                             49730 
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                    50568 
Antal röstberättigade                                62110Klicka här >> Lämna en kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

Läs här Nätverk Kristianstads samrådsyttrande til Kristianstad kommun angående externhandels etablering på Hammarshus. 


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

torsdag 18 april 2013

Vi måste tala om Åhus


Läs här på bloggen Urbant Lokalt: 

Vi måste tala om Åhus
På denna blogg har det skrivits en del om Kristianstad. Det finns anledning att fortsätta med det. Det som sker i politiken i staden med anledning av de stora köpcentrumprojekten kommer någan att skriva en bok om. Men ingen talar om Åhus. Det är dags att göra det nu.Detta blogginlägg skulle publicerats i Kristianstadbladet.


PS Sprid denna bloggadress till vänner och bekanta allt för Kristianstads bästa.

Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   15164
SD   Sverigedemokraterna                             6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                              49730 
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                      50568 
Antal röstberättigade                                   62110

KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll."

Klicka här på >> Lämna en kommetar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.


Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun: Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
samma dokument med Länsstyrelsens påpekanden o. åsikter färgmarkerade:Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

måndag 15 april 2013

Hur är beslutsprocessen i Kristianstad?

Hur kan i de folkvalda i Kristianstads kommunalfullmäktige(130410) offentliggöra en syn, att man i stort sätt motsätter sig en folkomröstning, som inte har något att göra med fri företagsamhet!
Kristianstads kommunalfullmäktige föregår hela planprocessen t.o.m. man negligerar Länsstyrelsen i Skånes skarpa påpekande i planärendet för externhandels etablering på Hammarshus!
Detta utan att veta hur många som skrivit under pågående namninsamling alltså om det är t.ex. 4.000 eller 40.000 som skrivit på detta upprop.
Namninsamlingen pågår dessutom fram till den 19 juni 2013.

Är det detta rätt förfarande i den kommunala beslutsprocessen?


Det rör sig alltså om åsikter i ett planärende, som är kommunens ansvar i PBL, alltså inget som går emot fri företagsamhet.
 • En eventuell folkomröstning gäller INTE handelsetableringen i sig utan den ska gälla vad detaljplanen området. 
 • Enligt vår uppfattning skall det tillåtas handel av sällanköpsvaror och livsmedel om behov finns, precis som sades då Härlövs handelsområde etablerades.
 • Shopping skall vi ha i centrum även, om det nu ute i Hammar råkar kallas för "Familjeshopping", vilket i övriga Sverige är samma sak. 
 • Kristianstad skall marknadsföras, som staden som ser framåt och vågar gå sin egen väg med ett gemytligt centrum.
 • Allt enligt PBL, som nämns i Boverkets skrift "Dags att handla nu", vilket kommunerna suveräna styrmedlet för långsiktigt hållbara stadsplaneringen.  
I Kristianstadsbladet 130411 skrevs: Politiskt stöd för C4 Shopping
Det finns en klar majoritet för C4 Shopping i Kristianstads kommunfullmäktige.
Kommunalrådet Pierre Månsson (FP):

 • Kallar det till och med en ickefråga.
 • Vi är beredda att fortsätta att kämpa för den utstakade vägen och att företag som vill komma hit och investera får den möjligheten
Oppositionsrådet Heléne Fritzon (S): 
 • uttryckte glädje över att LO tagit ställning.
 • Vi har hela vägen i varje delbeslut varit positiva till utvecklingen av Hammarshus. Jag förutsätter att kommunen ställer sig positiv även i de beslut som fortfarande krävs för C4 Shopping
Moderaternas gruppledare Fredrik Axelsson (M): 
 • konstaterade att ”vi om några år har en halvextern galleria i Hammar”.
 • Mitt parti är i grunden positivt till utvecklingen av handeln i Kristianstad. Det har satsats i Härlöv, nu satsas det i centrum och vi är positiva till en handelsetablering i Hammar. Det är inget jag tänker hymla med.
Centerpartiets Sven Nilsson (C) är tydligare:
 • Vi ser positivt på en etablering av C4 Shopping och ser ingen anledning till folkomröstning i den frågan, säger han.
Niclas Nilsson (SD):
 • Niklas Nilsson beskrivning innebar det att handelsstaden blir komplett.
 • Vi har diskuterat C4 Shopping i vår partigrupp, och ingen var negativ till etableringen, säger 
Christina Borglund (KD): 
 • anser att det inte går att folkomrösta om en enskild handelsetablering på en plats som fullmäktige godkänt som handelsplats.
 • Det skulle vara ytterst märkligt och sända konstiga signaler till omvärlden.

KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll."


Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   15164
SD   Sverigedemokraterna                             6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                              49730
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                      50568
Antal röstberättigade                                   62110

Läs och ladda ner den mycket läsvärda skriften i PDF-format Dags att handla nu
Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun: Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
samma dokument med Länsstyrelsens påpekanden o. åsikter färgmarkerade:Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

torsdag 11 april 2013

I Kristianstad kallas externt shoppingcentra för "familjeshopping"!

Läs här vad Urbant Lokalt skriver med "utomstående ögon" om externt shoppingcenter i Hammar, som här plötsligt i Kristianstad kallas "familjeshopping" av exploatörerna.

Anders Almér, som driver bloggen Urbant Lokalt och som har stor kunskap i stads- och handelsplanering! Inga smickrande ord om "familjeshopping" i Hammar.

Något som stadens beslutsfattare i Kristianstad borde ta till sig och tänka efter mer än en gång, innan Kristianstad lider stor skada.

Bloggen Urbant Lokalt:  Familjeshopping i Kristianstad
"Idag skriver i Kristianstadsbladet en företrädare för köpcentrumprojektet C4 Shopping i Kristianstad att staden saknar ett centrum för ”familjeshopping”.
Begreppet som han själv hittat på skulle enligt denne finnas i rikt mått på Skånes västra sida.
Som exempel på detta räknas ett antal vanliga köpcentra upp.
Vad som verkligen saknas på båda sidor i Skåne och även i landet i övrigt, är särskilda köpcentra för pensionärer – och för vänsterhänta."

Här följer citat från ovan nämnda insändare 130406 i Kristianstadsbladet med kommentarer:

"I Skåne län bor det ca 1 250 000 människor. Utmed Skånes västra sida finns åtta Familjeshoppingcenter: Emporia, Burlöv, Mobilia, Jägersro, Nova Lund, Center Syd, Väla och Familia. Skånes östra sida har idag inget."

I denna insändare om "C4 Shopping" i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum, där Steen o. Ström just nu är igång och bygger en centrumgalleria med 70 nya butiker, vilket överhuvudtaget inte nämns i insändaren.

"Kristianstad har sedan 1989 marknadsfört sig i 11 kommuner inom en sexmila radie i östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland (cirka 300 000 människor)."

Det nämns inget om att Kristianstad redan idag har inpendling på ca 115%, vilket är mycket och inget nämns om befolkningstätheten och medelinkomsten i denna del av Skåne och Blekinge.
Det nämns inget att utvecklingen i dessa områden inte har stått still sedan 1989 t.ex. nu senast med nya handelsplatsen i Älmhult.
Är det till att vara hemmablind?

"Kristianstad är den sista regionala handelsstaden i Sverige som inte erbjuder Familjeshopping."

Vad är familjeshopping?

"De stora kundgrupper som söker sig till Familjeshoppingcentra kan inte handla i Kristianstad. De måste lämna vårt område och åka till Malmö, Lund, Helsingborg, Växjö och så vidare."

Kalla fakta och bevis för dessa påståenden skulle varit på plats för trovärdighetens skull.

"Idag säger vi NEJ till de kunder i östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland som egentligen vill handla i Kristianstad."

Återigen det hade varit på plats med kalla fakta och bevis för dessa påståenden för trovärdighetens skull, vilket i annat fall lätt upplevs som tomma och subjektiva ord.

"Vi säger också NEJ till massor av arbetstillfällen."

Det brukar sägas, att i normen, att det går tre arbetstillfällen i centrum på ett arbetstillfälle externhandeln i så fall går inte den ekvationen inte ihop utan tvärtom är risken stor med utslagningar av arbetstillfällen. (Läs Boverkets skrift "Dags att handla nu" )

"Med C4 Shopping blir vi en komplett handelsstad."

Vad är det som fattas i Kristianstads centrum nu i synnerhet med 70 nya butiker i den nya citygallerian?

"C4 Shopping kommer inte att konkurrera med stadskärnan utan kompletterar med handel som vi inte erbjuder idag."

Märkliga påståenden och konstateranden av Pär Frankenius, som är mångårig framgångsrik cityhandlare, och som naturligtvis också känner till och vet, att pengar för privatkonsumtion inte är obegränsade och i synnerhet i denna långvariga lågkonjunktur och med kundernas förändrade handelsmönster med bl.a. ökad internet handel andra värderingar på masskonsumtion, vilket gäller i hela Europa och övriga världen?

Ovanstående citat från nämnda insändare KB 130406:
Regional obalans i familjeshoppingen

Här ytterligare en länk till en gästskribent i Kristianstadsbladet, som inte prioriterar en övergripande långsiktig hållbar stads- och samhällsbyggnad: Landsbygden tränger sig på

Vad är "familjeshopping" för dig, som tänker handla ihop med familjen?
Är det inte bättre kvalité för barnen och familjen med "familjeshopping" i centrum av Kristianstad än på ett externt shoppingcenter i Hammar, och att låta barnen uppleva kulturen i centrum med bl.a.

 • Naturum, som är mycket intressant för barn och vuxna.
 • Tivoliparken med nybyggd lekplats och två dammar med rikt fågelliv.
 • Barbacka ofta med barnaktiviteter.
 • Länsmuseet ofta många utställningar, som även intresserar barn etc?
 • Skötrum för barn kommer också att finnas i Galleria Boulevard, som håller på att byggas.

Vi uppmanar, att här läsa Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun ang. den externa handelsetableringen i Hammar. Läs och ladda även ner Boverkets mycket läsvärda skrift: 
Ladda ner skriften i PDF-format Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Länk till föreningen som stöder direktdemokrati t.ex. folkomröstning:

Kommentera du också 


Klicka här på >> Lämna din kommentar 


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.
__________________________
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

fredag 5 april 2013

Oklarhetens strategi i Kristianstad och Haparanda.


Läs här vad Urbant Lokalt skriver om Kristianstad med "utomstående ögon"!

Inga smickrande ord om hur Kristianstads styrs.

Något som stadens beslutsfattare i Kristianstad borde ta till sig och tänka efter mer än en gång, innan Kristianstad lider stor skada.


Oklarhetens strategi i Kristianstad och Haparanda

Stora projekt får stora konsekvenser. Därför är det viktigt att man reflekterar över detta innan projekten drivs igång. En öppen process är nödvändig så medborgarna förstår. Projekten får inte avgöras i en liten krets som utvecklar en gemensam verklighetsuppfattning. Ändå är det vad som verkar ha skett i Kristianstad.

I Kristianstad pågår byggandet av ett köpcentrum inne i stadskärna och ett planarbete pågår för ett externcentrum. Kristianstads stadskärna består av många lokala företagare. De kommer att få konkurrens av kedjeföretag vars styrning sker från annat håll än Kristianstad. I stället för att stödja ett lokalt näringsliv driver en liten krets  av politiker och tjänstemän fram projekt som innebär motsatsen – kedjeföretagens dominans med ett ägande som ingen känner. Den tjänsteman som fick adrenalinkickar i stadens tjänst arbetar nu för motparten.


Kommentera du också 


Klicka här på >> Lämna din kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

onsdag 3 april 2013

Näthandeln tar fler kunder även i Kristianstad?


Relevant insändare i Kristianstadbladet, som du även kan kommentera på vårt forum.

KB 130403

Näthandeln tar fler kunder

Willy i Yngsjö kan inte förstå, varför det är så motsträvigt när det gäller att bygga en galleria i Hammar. Jag kan inte förstå, varför det är så bråttom att bygga ännu en galleria i Kristianstad. Vi har ännu inte sett, hur det kommer att gå för Galleria Boulevard. Skulle det visa sig att det är otillräckligt med dess 70-80 butiker, kan man ta sig ännu en funderare angående att bygga i Hammar. En företeelse, som inte alls nämns i samband med denna hysteri för gallerior överallt är att näthandeln ökar allt mer. Allt fler gör sina inköp hemifrån. Det är faktiskt "ute" att satsa på gallerior, vilket märks på försäljningen i redan befintliga sådana. Påståendet att C4 Shopping skulle skapa massor av arbetstillfällen, tror jag inte på. Nya butiker bygger på självservice, även att registrera sina köp i kassan sköts av kunden själv.

Skriv en kommentar om vad du anser om ovanstående.

Klicka här på >> Lämna din kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

tisdag 2 april 2013

Vad gäller i Kristianstad?

Vad gäller i Kristianstad eller gäller inte det i Kristianstad, som håller på gälla i övriga världen med en överetablerad handel?

Kristianstads kommun är på väg att tillåta externhandels etablering på 70.000 kvm trots Steen & Ström håller på att bygga en central handelsgalleria med 70 nya butiker i centrum av Kristianstad!

Detta händer trots, att det är Kristianstad kommun, som har det långsiktiga ansvaret för den hållbara stadsplaneringen.

Det är Kristianstad och ingen annan, som "äger" och har ansvaret för planmonopolet i PBL(Plan och Bygglagen) och även har ansvaret för det mellankommunala sambandet!


Hur ser "worst case" ut för det som håller på att hända i Kristianstad?
Vem tar det ekonomiska ansvaret?


Läs här på Ljungbergs blogg:

Externhandeln minskar i USA och Storbritanien 

För några år sedan var Sverige det land i Europa som hade flest kvadratmeter externhandelsyta per invånare. Jag vet inte om det är så fortfarande, men jag skulle tro det. Här i Skåne har vi som jag skrivit om flera gånger en stark överetablering av externhandel. I påsk besökte vi Center Syd, för att bunkra på väg mot sommarhuset i Barsebäckshamn. Parkeringen var långt ifrån full. (läs vidare på bloggen)


Kommentera du också 


Klicka här på >> Lämna din kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus