Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 1 juli 2013

Varför tror ni att folk stöder Nätverk Kristianstad?


Kristianstadsbladet 130627:

Varför tror ni att folk stöder Nätverket?

Nätverk Kristianstad ser det inte som ett självändamål att göra namninsamlingar i varje stadsbyggnadsfråga, skriver Kenneth Andersson. Bättre stadsutveckling och kommunikation med medborgarna löser mycket, menar nätverket. 

Nätverk Kristianstad har på kort tid fått in närmare åtta tusen underskrifter mot en etablering av ytterligare ett köpcentrum i Kristianstad. 

Vi har även lyckats engagera flera tusen mot dragningen av den nya busslänken. Det är betydligt fler än de 6 271 röster som stödde Folkpartiet i senaste valet! 

Nu ifrågasätts de inlämnade namnlistornas giltighet på grund av ordvalet. 

Hur kommer det sig att så många människor väljer att stödja den kritik vi framför? Vi tror att det beror på att alla de som stött oss ser detsamma som vi gör och inte finner någon annan utväg att framföra denna kritik än via upprop och namninsamlingar. 

Vi i Nätverk Kristianstad, har vid åtskilliga tillfällen fått frågan om det är dags att starta ett nytt parti och när vi nu ser utvecklingen med skenande underskott och hur kärnverksamheten går på knä aktualiseras frågan.
Den politiska hegemonin i Kristianstad har inte förmått att fånga upp dessa åsikter eller ännu värre, valt att ignorera dem. 

Vi ser det inte som ett självändamål att göra namninsamlingar i varje stadsbyggnadsfråga. Vi hade hellre sett att kommunen haft en övergripande planering som var värd namnet. Hade en sådan planering funnits hade vi inte behövt kritisera det ena märkliga förslaget efter det andra. 

Ena veckan vill man bygga ett nytt dagis längs med Helge å och nästa vecka kommer förslag om nytt badhus längs ån på Kronfågeltomten. 

Här i Kristianstad byggs industrier i centrum, nya Ahlsells på f d Hansens-tomten är ett skrämmande exempel, samtidigt vill politikerna flytta ut handeln på åkrarna! 

Ett nytt tredje handelsområde med kostnadskrävande nya vägar och rondeller är inte lösningen för ett nytt och attraktivt Kristianstad. 

Vad har utlovats i avtalen mellan konsortiet och kommunen som gör att detta storskaliga projekt fortsätter? Det känns återigen som nya projekt är beslutade i det berömda handslaget innan den demokratiska processen haft sin gång. 

Nätverk Kristianstad delar inte uppfattning med bland andra Kristianstadsbladets ledarskribenter som tagit ställning för att ytterligare nya shoppingcentra är avgörande för Kristianstads framtida utveckling. 

Vi ser överallt i Sverige – Malmö, Helsingborg med flera städer hur bostäder byggs längs vattnet med tillhörande caféer, eventuellt båtplats med mera. Kristianstad har en ypperlig möjlighet att utveckla området väster om Helge å med början vid Kronfågel med centrumnära bostäder där många kunde få ett boende med utsikt över Helge å på gångavstånd till centrum. 

Nätverk Kristianstad är inga bakåtsträvare utan förespråkar en långsiktig hållbar samhällsutveckling.
Utgångspunkten är naturligtvis att bygga på stadens förutsättningar, det unika och det som skapar identitet. Ingen samling av utgångspunkter eller principer har emellertid någon betydelse om de inte bevakas och följs upp på ett organiserat sätt. 

Vi anser att ett sådant arbetssätt saknas i Kristianstad och vi vill genom vårt arbete verka för att en genomarbetad syn på Kristianstads utveckling införs och dessutom i en förbättrad dialog med medborgarna.

Tvärtemot senaste vallöfte, kom nu också den förväntade skattehöjningen som vi länge varnat för. 

Läs även om Kristianstad sett med "utomstående ögon" och med stor sakkunskap i stadsplanering på
Urbant Lokalt


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. 
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven? 
Tar vi vara på möjligheterna? 
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad