Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 10 augusti 2013

Något för Kristianstads hållbara utveckling med verklighetsförankring istället för att framtvinga skattehöjning?

Något för Nätverk Kristianstad och alla kommuninvånare, som är intresserade av Kristianstads hållbara långsiktiga utveckling, som bör ske i en ekonomisk verklighet och balans, så att ytterligare framtida kommunalskattehöjningar kan undvikas.

Kunskap är alltid värdefullt i alla sammanhang.

Det finns en nätbaserad kurs på Kristianstads Högskola hösten 2013
Sprid detta till alla intresserade i Kristianstads kommun.

Offentlig ekonomi, redovisning och finansiell bedömning

7,5 högskolepoäng, Grundnivå (FE6651)
Kursen behandlar förutsättningarna för kommunal redovisning i form av regelverk, rekommendationer och revision. Kursen ger också förutsättningar för att kunna göra finansiella analyser och jämförelser inom den offentliga sektorn.
Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i principer för redovisning och finansiell bedömning inom kommuner och landsting.Specifikt syftar kursen till att studenten ska utveckla insikt i aktuella kommunalekonomiska frågor, skapa förståelse av revisionsfrågor knutna till offentlig verksamhet samt praktiskt kunna utföra jämförande analys av räkenskaper.

Kontakt

Sektionen för hälsa och samhälle

Tel: 044-20 31 00

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. 
Uppfyller vi kraven? 
Tar vi vara på möjligheterna? 
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad