Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 25 maj 2013

PBL i Kristianstad?

Varför gör inte Kristianstadsbladet en rundtur till de kringliggande städerna på ca 15 mils radie, där de externa köpcenta har tillåtits att expandera i otakt med vad marknaden tål, vilket f.ö. gäller i hela Sverige.
Denna rundtur borde de ansvariga även i Kristianstads kommun göra för att med egn ögon konstatera vad om skett innan man går till beslut i denna mycket viktiga fråga.

Märkväl detta har inget att göra med fri konkurens och etablerings rätt att göra.
Det är därför PBL finns som hjälp och styrmedel för beslutsfattarna i kommunerna, som har det långsiktiga och hållbara ansvaret för stadsutvecklingen såväl som för det mellankommunala ansvaret.

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Läs här Nätverk Kristianstads samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Läs även och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :


Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

Klicka här för en >> Kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

PS maila gärna denna länk vidare till alla som berörs av vad som håller på att ske i Kristianstad:
http://dialogkristianstad.blogspot.se/2013/05/pbl-i-kristianstad.html


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad