Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 16 juni 2013

Kristianstad med 7627 underskrifter av kommuninvånare!

Kommuninvånarna och Nätverk Kristianstad
KB 130612:

"Vi vill värna vår vackra stad"

 7 627 röstberättigade Kristianstadsbor kräver en folkomröstning om handelsetableringen i Hammar. 

Namninsamling mot externt köpcenter i Hammar med 70000 kvm handelsyta med ca 3000 p-platser på prima jordbruksmark och med stöd av PBL och för en långsiktigt hållbar stadsplanering i harmoni med miljön och ansvaret för det mellankommunalasambandet.

Är det SPI Välfärden, som skall rädda Kristianstad?

SPI Välfärden har en guldchans att fånga upp opinionen i Kristianstad.


Läs här från dessa partiers hemsidor, som man tydligen inte vill leva upp till genom att inte vända sig emot eller rösta nej till 70.000 kvm externhandel i Hammar och samtidigt värnar dessa partier om den levande landsbygden!

KBF: Byastämmor skall ges både större bestämmanderätt och bättre ekonomiska resurser att genomföra förändringar och förbättringar i sitt närområde.
Förutsättningar för människor att bosätta sig på landsbygden ska underlättas i form av tomter, skolor, äldreboende och kommunal service.
Kristianstadsbygdens Framtid kommer att arbeta för en mer rättvis fördelning eftersom vår övertygelse om att ge hela kommunen möjlighet att överleva också ger oss en bra kommun att leva i.
Många små orter är beroende av ett livskraftigt jordbruk och småföretagande.
Detta är en del av de förändringar som vi inom Kristianstadsbygdens Framtid vill genomföra så att skattemedlen används till kommuninvånarnas bästa och skapar en lugn och trygg tillvaro för alla invånare i Kristianstads kommun.

Centern: Kristianstads kommun är en stor landsbygdskommun. Centerpartiet är måna om att utveckling sker i alla delar av kommunen. Genom att ta vara på människors skaparkraft och alla de möjligheter till variationsrika boendemiljöer som finns i kommunen vill vi öka förutsättningarna för fler boende, fler företag och fler besökare.

Miljöpartiet:
Bilarna står för en stor del av klimatutsläppen och oljan kommer att bli ännu dyrare i framtiden. Vi behöver därför redan nu satsa på bränslesnålare bilar, mer klimatsmarta drivmedel och mycket mer kollektivtrafik.
I dag är Sverige det EU-land där flest människor väljer att flytta från landsbygden. Förklaringen är i många fall att det saknas jobb.

Åhuspartiet: Åhuspartiet, som lojalt verkar för hela kommunens goda framtid, lägger därför ännu större vikt vid basorternas (Åhus,Tollarp, Degeberga m fl) behov av god kommunal service och infrastruktur, året runt för både äldre och unga.

Kommunalvalet  2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad
C Centerpartiet                                  2738    
FP Folkpartiet liberalerna                     6271
KD Kristdemokraterna                         1367
KF Kristianstadsbygdens Framtid           1366
M Moderata Samlingspartiet                11586
MP Miljöpartiet de gröna                       2589
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   15164
SD Sverigedemokraterna                      6093
V Vänsterpartiet                                  1595
ÅHP Åhuspartiet                                    586
Giltiga röster                                    49730 
BLANK Ogiltiga röster - blanka                 804
OG Ogiltiga röster - övriga                        34
VDT Valdeltagande                             50568 
Antal röstberättigade                          62110


Läs Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Läs här Nätverk Kristianstads samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format: Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

Länk till föreningen som stöder direktdemokrati t.ex. folkomröstning:
Föreningen för Direktdemokrati Med anledning av pågående namninsamling med krav på kommunal folkomröstning om planärende och hållbar stadsplanering.

Bakgrund till en folkrörelseguide av Tord Björk 
___________________________  

Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad