Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 22 juni 2013

Kristianstad söker nya vägar.

Läs här en tänkvärd artikel om Kristianstad på STOCKHOLM SKYLINE, som borde skapa en del eftertanke.

Kristianstad söker nya vägar med bleka resultat

Kristianstad i Skåne är en av de vackraste städerna i Sverige. Ett kvarterssystem från 1600-talet med stora delar av den högkvalitativa byggnadsmassan väl bevarat med korta fasadbredder som skapar dynamik i gaturummet. Länge har man skojat och skämts över ”Domushuset” Konsums byggnad från 1960-talets drömmar om ”allt under ett tak”. Nu byggs en galleria med liknande drömmar och utförande. Den sirligt och omsorgsfullt planerade fasadscenografi som staden i övrigt har blir här.. döm själva av Anders Almérs text och foton:

Återbesök i Kristianstad en junidag med vackert väder.
Ett krav på folkomröstning för att stoppa ett externt köpcentrum har lämnats till kommunen denna dag.
Jag går en vända på stan för att se hur det köpcentrum utvecklar sig som redan byggs inne i stadskärnan.

Nya bilder har publicerats i den lokala tidningen. Köpcentret byggs vid Östra Boulevarden som heter så för att det var en boulevard med trädallé. Träden togs bort och köpcentret har använt en del av gatubredden.
Dessutom kommer anläggningen att kallas Galleria Boulevard.
Man tar alltså inte bara över en del av gaturummet rent fysiskt utan annekterar även innebörden i begreppet boulevard. Så här skimrande presenteras köpcentret i de senaste visionerna.


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. 
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven? 
Tar vi vara på möjligheterna? 
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad