Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

tisdag 1 oktober 2013

Emporia Malmö kontra 70000 kvm externt Shoppingcenter Kristianstad

Bildspel från Emporia Malmö
En lönehelg närmare bestämt söndagen 29/9 kl 16 - 17

Bilderna talar sitt eget tydliga språk, om man ser på flödet av besökare i allmänna utrymmen och inte minst i gallerians butiker.

Allt som ofta går det att läsa i pressen om överetableringen i handeln, som håller på skada de levande stadskärnorna, som är tillgängliga för alla.
Det finns tydliga tecken på detta i Malmö.

Vilket behov finns i Kristianstads för ytterligare ett externt köpcentrum i Hammar på 70.000 kvm med ca 2500 P-platser på prima jordbruksmark?

Steen o Ström bygger Galleria Boulevard för 70 butiker på ca 27000 kvm, vilket första etappen skall öppnas i slutet av oktober 2013

Idag finns ca 27000 kvm butiksyta i Kristianstads centrum, alltså kommer staden butiksytor fördubblas i stadens centrum genom Galleria Boulevard.

På vilket sätt och ansvar behandlar Kristianstad kommun PBL(Plan o. Bygglagen), som kommunen har det övergripande ansvaret för och den långsiktigt hållbara stadsutvecklingen och ansvaret för det mellankommunala sambandet?

Hur kan Kristianstads kommun bara skjuta in sig på den fria etableringsrätten, när man har detta tydliga ansvaret, som regleras i PBL och för vad som sägs i Miljöbalken?

Detta i synnerhet om man läser lagen:
Miljöbalk (1998:808)
3 kap 4 § miljöbalken (MB3:4)

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse.
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.
   Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.
Läs mer här på länken just den gällande lagen, som stödjer nätverkets argument på. :
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

Mer informationLäs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Klicka här på >>

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad