Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

söndag 24 november 2013

Vad är skillnaden på Kristianstad och Landskrona?

Inga köpcentra runt Landskrona 
"Nu ska Landskrona kommun sätta stopp för stora köpcentra i närheten av stadskärnan. I visionen för framtidens Landskrona finns inte plats för fler Väla eller Center Syd.
Istället vill kommunen satsa mer på en levande stadskärna.
- Vi ser ju tydligt runt om i Skåne att stadskärnorna tar stryk. Ett stort antal externa köpcentra har ju etablerats och ansökningarna om att få göra fler är över tiden ganska många och nånstans måste vi alla inse, att det finns inte köpkraft för all denna handel utan att vi måste nånstans välja spår, säger kommunalrådet Torkild Strandberg (FP)"


Något för Kristianstads kommun att ta till sig medan tid finns.
Det är därför kommunerna har PBL(Plan och Bygglagen) som styrmedel för en långsiktigt hållbart stadsplanerande för alla.Detta var upprinnelsen och anledningen till ett folkinitiativ kom till i Kristianstad, där ca 7500 kommuninvånare skrev under på detta upprop, mot ett externt köpcenter på ca 70.000 kvm i Hammar, då det redan finns ett externt handelsområde i Kristianstad.

Det skall även påpekas, att nyligen öppnades Galleria Boulevard sin första del och del två byggs i denna galleria, där det planers ca 70 nya butiker.

En god ide skulle kunna vara, att Pierre Månsson (FP), som högsta ansvarige kommunpolitiker för snart 400-åriga Kristianstad, tar kontakt med sin partikolega kommunalrådet Torkild Strandberg (FP) i Landskona och tar till sig av hans kunskap.
När som det nu har hänt i Kristianstad, att 7500 kommuninvånares åsikter negligerades i ett folkinitiativ, då det avslogs i kommunfullmäktige trots 10 %, som är kravet för att genomföra en folkomröstning, av kommuninvånarna skrivit på detta upprop.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Vi som värnar om Kristianstads "levande" stadskärna, skulle vara tacksamma, om du sprider detta inlägg vidare.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla.
Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen.
Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 
Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad