Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 6 januari 2014

Spelet om Stockholm. Kristianstad?

Många tänkvärda tankar om den långsiktigt hållbara stadsplaneringen.

Detta gäller även för vår 400-åriga Kristianstads framtida utveckling.

T.ex. utformningen av Galleria Boulevard, som omtalas i Sverige vad gäller utformningen.

Varför tar inte våra styrande i Sverige lärdom av tidigare misstag, trots man har ansvaret och styrmedlet planmonopolet i PBL till hjälp?

Er bra devis, som nämns i programet.
Planeringen av ABC staden.
  • A för arbete
  • B för bostad
  • C för centrum

SVT Spelet om Stockholm del 1

Del 1 av 2. Ett intrikat maktspel låg bakom besluten för ett nytt city då stora trafikleder drogs fram. En del planer förverkligades, andra hamnade i malpåse. Men det rivs fortfarande. Är den gamla staden ett ideal som tappades bort på vägen? Filmaren Anders Wahlgren speglar på ett personligt sätt en stad i ständig förändring, från 1950-talet fram till idag.

SVT Spelet om Stockholm del 2

Del 2 av 2. Staden växer så det knakar. Byggkranarna bildar en skog över horisonten och en spännande modern arkitektur tar form. Men det finns också baksidor, till exempel en allt mer segregerad stad där förortsområden som Tensta får förfalla. Filmaren Anders Wahlgren speglar på ett personligt sätt en stad i ständig förändring, från 1950-talet fram till idag.
Repris 

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen borde ta till sig.

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad