Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 14 april 2014

Köpcentret på Hammar sågas i ny rapport!

Läs artikeln i Norra Skåne, som säkert belyser Kristianstadsfrågorna bättre, och som visar riskerna för Kristianstad och belyser felen i NIRAs handelsutredning och mer objektivt än vår partsinlaga Kristianstadsbladet.

NSK: Köpcentret på Hammar sågas i ny rapport.
En dryg vecka har gått sedan kommunen klubbade igenom en satsning på det nya köpcentret på Hammar.Nu visar det sig att man flera dagar innan beslutet fick en rapport som talar om att det saknas en köpkraft på mellan 861 miljoner och 1,4 miljarder.
– Det finns ett önsketänkande utan kommersiell kraft, säger Fredrik Bergström på WSP.

Inget Hammar alltså?
– Först och främst bör Kristianstad som stad skapa en regional shoppingstrategi. Nu finns det ett önsketänkande utan kommersiell kraft. Den nuvarande handelsetableringen kan ge stora kringkommunalaeffekter.
8 april fattade kommunfullmäktige beslut om detaljplanen. Någon hänsyn till WSP:s rapport, som lämnades till kommunen veckan innan, togs inte.Norra Skåne skulle också kunna vara ett prenumerations alternativ, till Kristianstadsbladet, som allt för ofta får anses som en partsinlaga.
NSK: Kristianstad


Politiker ansvar?
Det är väl tyvärr så, när man inte behöver ta ansvar för konsekvenserna, när felen upptäcks?

M.a.o.U.P.A!
Hur ser kommunalfullmäktige ledamöternas kunskap och CV ut i bl.a. denna fråga?

När man t.o.m. hade läst WSPs senaste utredning enl Norra Skåne, som våra 71 kommunalfullmäktige ledamöterna borde tagit till sig innan beslutsfattandet!.
INTE med ett ord nämndes WSPs utredning innan man gick till beslut i Hammarfrågan i Kristianstads kommunalfullmäktige 140408!


Här kan du lyssna på debatten och hur man behandlar och beslutar i detta viktiga ärende, som kommer att påverka Kristianstad under överskådlig tid.

Märk väl det är dessa 71 kommunalfullmäktige, som har det direkta ANSVARET för PBL och även har ANSVARET för det
mellankommunala sambandet:

Länkar från kommunalfullmäktige:
Punkten 9
Markanvisningsavtal och medelsanvisning för del av Kristianstad Hammar 9:151

Punkten 10
Detaljplan för Hammar 9:151 del av, m. fl.
Kommunfullmäktige 2014-04-08 | KristianstadsKommun | Bambuser
Broadcast by Kristianstads Kommun on Bambuser.com

Hur pålästa är de 71 kommunalfullmäktigeledamöterna i  sakärendet i Kristianstads kommun innan man går till beslut ?????

Efter läst denna utredning av WSP, som presenterades innan man gick till beslut i denna viktiga fråga för Kristianstad och dess omgivning, som kommer att ha påverkan för mycket lång tid : 

PM ang handelsutredningar i  Kristianstad och effekter av en utbyggd handel


Har de ansvariga kommunpolitikerna t.ex. läst Boverkets skrift "Dags att handla nu" som klart och tydligt belyser på ett pedagogiskt vis en ett hållbart långsiktigt stadsbyggande????

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs: även:
Urbant Lokalt:

Läs här mycket relevanta objektiva inlägg, som också borde spridas till de som ansvaret för Kristianstad:
Urbant Lokalt

Newspeak i Kristianstad.

 
Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstad kommun

___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by DisqusInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad