Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 23 april 2016

KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!

35+70.........? miljoner satsas på rondeller och vägar till C4 Shopping av Kristianstads kommun - KOMMUNALT PRIVAT FÖRETAGSSTÖD?!
Vilket är lagvidrigt!!!
Vad säger KOMMUNINVÅNARNA ?
Undrar om och hur reagerar HANDELSFÖRENINGEN och FASTIGHETSÄGARFÖRENINGEN då stadskärnan kommer ta stryk och riskera dö..?


Det kan inte vara rätt att kommunen bygger vägar för ca 70 miljoner eller mer plus motorvägsavfarter med rondeller för 35 miljoner!Detta kan liknas vid subventioner av Kristianstads kommun till vägar till en privat externgalleria, sedan att det "döljs i en dimridå" som ny stadsdel, ny infart till Kristianstad m.m. är inte relevant.Mer att liknas vid "kreativ bokföring"!


 • OBS!! Dessa motorvägsavfarter, rondeller och fyrfilig väg förbi Hammar hade inte byggts om inte C4 Shopping skulle etablerats!

  Några motargument till att Kristianstads kommun skall vara med att betala kanske t.o.m. 100 miljoner av skattekollektivet till vägar till C4 Shopping.
  * En s.k. ny stadsdel med några radhus och punkthus, om de nu byggs, är inga argument för en fyrfilig väg med motorvägsavfart?
  * Infart för öst ifrån kommande besökare till Kristianstad finns redan vid Statoil infarten.
  * Det påstås också att vägbygget är p.g.a. hög trafikbelastning genom Hammar, om det är besvärande så går det lätt att lösa med på ett mer kostnadseffektiv sätt genom fyra 30-skyltar med fartbegränsning till 30 km/tim.

  • Kährs satsning i Nybro gav nya arbetstillfällen. Men att kommunen betalade en väg åt företaget är ett brott mot kommunallagen, enligt experter.
   Det var när Kährs startade upp ett nytt, stort lager som kommunen gick in och finansierade en ny väg för 3,5 miljoner kronor. Att kommunen valde att betala berodde på att 30 lagerarbetare, som tidigare jobbade i Kalmar, skulle flyttas till det nya lagret i Nybro.
   Men enligt Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala, var utgiften ett olagligt företagsstöd.
   – Om man tänker sig att ge stöd av arbetsmarknadsskäl så är det helt olagligt och i strid mot kommunallagen, säger han till P4 Kalmar.

   Varför inte ställa frågan till 
   Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt i Uppsala om vad han anser om handhavandet och handläggningen av C4 Shopping av Kristianstad kommun?
  Något för alla och inte minst de som har ansvaret för kommunens ekonomi gentemot kommuninvånarna inte minst nu Kristianstads ansträngda ekonomi. Samma ledning har totala ansvaret för Plan och Bygglagen och det mellankommunala sambandet med ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande för hela vår kommun och bygd att till sig.
  Alltså inte låta sig styras av kapitalet.

  Är det någon av kommunens politiker och tjänstemän nu med Kristianstads kommuns ansträngda ekonomi, då resurserna INTE räcker till kärnverksamheterna, som läser detta.
  Borde det vara ett krav inför alla kommuninvånarna i Kristianstads kommun med en redovisning med ert svar med utförliga kostnadsredovisningar med motiveringar och era beslutsunderlag alltså inte bara att det finns mer eller mindre "hemliga dokument" ställningstagande i dessa frågor angående C4 Shopping.

  Allt för TRANSPARENS i beslutsgången, vilket skapar långsiktigt förtroende bland kommuninvånarna!

  Alltså inte beslut utan underlag och skriftliga svar som beslutats i det "STÄNGDA RUMMET" helt utan insyn för oss normala kommuninvånare, som är ytterst är kommunens finansiärer till vad kommunen är med att betalar för.
  Tyvärr kommer det fram då och då i detta projekt, att endast finns muntliga avtal!

  OM INGEN SVARAR, vilket INTE är troligt.

  Jag uppmanar, att så många som möjligt av oss sänder detta vidare till VÅRA ansvariga och kräver omgående ett skriftligt svar eller om några av som läser detta skriver en gemensam skrivelse till Kristanstad kommun och begär ett skriftligt svar på våra frågor.
  Vi kan också göra detta tillsammans hör gärna av dig till 
  En av artiklarna i Kristianstadsbladet gällande vägbygge och övrigt till C4 Shopping.
  E-mail: 
  levandekristianstad@gmail.com
Kristianstadsbladet som f.ö. aldrig är kritisk till C4 Shopping, som jag framfört till granskande journalister flera gånger skriv granskande objektiva artiklar med jämförelser vad som hänt i andra kommuner runt om i hela Sverige.

Detta är nu ytterligt angeläget i kommunens ansträngda ekonom?

INGET sker tyvärr från Kristianstadsbladet i detta ärende under årens lopp, vilket är mycket märkligt!


35 miljoner, som nämns i Kristianstadsbladet med anledning av avfarter från motorvägen vid E22 samt tillhörande rondeller.

Sista artikeln i Kristianstadsbladet i detta ämne 160422

KB:  35 miljoner satsas på rondeller


"Länsstyrelsen har sagt ja. I vinter börjar de nya rondellerna på väg 118 vid trafikplats Hammar att byggas.

I samband med att C4 Shopping byggs förväntas trafikbelastningen på trafikplats Hammar att öka markant. För att möta det ökade trafiktrycket, och samtidigt skapa en infartsväg till det nya köpcentret, byggs därför trafikplatsen om.


I början av april godkände länsstyrelsen miljökonsekvensbeskrivningen för den planerade ombyggnaden, och den planerade byggstarten väntas bli i december 2016 eller januari 2017.


I korthet innebär ombyggnaden följande:


* Av- och påfarterna till E22 blir istället rondeller. I rondellerna kommer det att finnas en särskild bussfil. I den nordvästliga rondellen finns ett femte "ben" vilket blir infarten till C4 Shopping och Hammarleden. Den södra rondellen får ett extra "ben" som ansluter till Hammarslundsvägen. Den nuvarande utfarten till väg 118 från Byholmsvägen kommer att försvinna.


Rondellerna blir tvåfiliga, med en särskild bussfil, vilket gör att bussarna får företräde och därmed inte riskerar förseningar som en följd av rondellbygget. Trafikverket står för byggandet av rondellerna, men Kristianstads kommun bekostar projektet. Beräknad kostnad är 35 miljoner kronor.


– Avfarten från E 22 söderifrån kommer att förlängas, och även bli tvåfilig, så trafiken mot Åhus får en egen fil, berättar Christian Björnsson, projektledare vid Trafikverket.


* Hammarleden byggs som en infart till C4 shopping och anslutningsväg till 118. Blekingevägen kommer inte längre att vara en anslutningsväg till 118, utan den vägen blir endast för busstrafik samt för boende i området. Denna väg byggs av Kristianstads kommun.


* Den sista delen av vägbygget består av anslutningen från C4 Shopping till vägarna omkring, vilket konsortiet sköter.


Detta innebär att det nästa vinter alltså är tre olika entreprenörer på plats under samma tidsperiod för att bygga olika delar av den nya trafikplatsen.


Samtidigt kommer trafikplatsen inte någon gång under byggtiden att stängas av och trafiken ledas om.


– Ett körfält kommer att vara öppet i alla riktningar under hela byggtiden. Det är snävt tidsmässigt, och vi kommer att jobba i treskift, det vill säga dygnet om. Det här kommer att kräva mycket samordning och planering in i minsta detalj. Vi har samordningsmöten var tredje vecka, säger Christian Björnsson.


Längs hela vägbygget är också bulleråtgärder planerade, både vid avfartsrampen från E 22 och vid Byholmsvägen.


Förutom C4 Shopping finns också planer på ett nytt bostadsområde, placerat sydost om E 22 (vid Hammarslundsvägen).


2035 väntas trafikflödet på E 22 vid trafikplats Hammar i norrgående riktning ligga runt 35 500 fordon per dygn. I dag är motsvarande flöde 21 300 fordon per dygn."


Du är också alltid välkommen besöka bloggarnaLevande KristianstadHandla Lokalt i KristianstadSprid gärna detta inlägg runt om i olika media och till vänner och bekanta på så vis kan vi värna om vår stad och dess omgivning tillsammans och skapa opinion.Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda :  

F.ö. man kan undra om någon ansvarig kommunpolitiker eller ansvariga tjänstemän  i Kristianstads kommun har läst och tagit till sig Boverkets mycket läsvärda skrift?

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun.  Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus

 ___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad