Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

torsdag 11 april 2013

I Kristianstad kallas externt shoppingcentra för "familjeshopping"!

Läs här vad Urbant Lokalt skriver med "utomstående ögon" om externt shoppingcenter i Hammar, som här plötsligt i Kristianstad kallas "familjeshopping" av exploatörerna.

Anders Almér, som driver bloggen Urbant Lokalt och som har stor kunskap i stads- och handelsplanering! Inga smickrande ord om "familjeshopping" i Hammar.

Något som stadens beslutsfattare i Kristianstad borde ta till sig och tänka efter mer än en gång, innan Kristianstad lider stor skada.

Bloggen Urbant Lokalt:  Familjeshopping i Kristianstad
"Idag skriver i Kristianstadsbladet en företrädare för köpcentrumprojektet C4 Shopping i Kristianstad att staden saknar ett centrum för ”familjeshopping”.
Begreppet som han själv hittat på skulle enligt denne finnas i rikt mått på Skånes västra sida.
Som exempel på detta räknas ett antal vanliga köpcentra upp.
Vad som verkligen saknas på båda sidor i Skåne och även i landet i övrigt, är särskilda köpcentra för pensionärer – och för vänsterhänta."

Här följer citat från ovan nämnda insändare 130406 i Kristianstadsbladet med kommentarer:

"I Skåne län bor det ca 1 250 000 människor. Utmed Skånes västra sida finns åtta Familjeshoppingcenter: Emporia, Burlöv, Mobilia, Jägersro, Nova Lund, Center Syd, Väla och Familia. Skånes östra sida har idag inget."

I denna insändare om "C4 Shopping" i Hammar ca 5 km från Kristianstads centrum, där Steen o. Ström just nu är igång och bygger en centrumgalleria med 70 nya butiker, vilket överhuvudtaget inte nämns i insändaren.

"Kristianstad har sedan 1989 marknadsfört sig i 11 kommuner inom en sexmila radie i östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland (cirka 300 000 människor)."

Det nämns inget om att Kristianstad redan idag har inpendling på ca 115%, vilket är mycket och inget nämns om befolkningstätheten och medelinkomsten i denna del av Skåne och Blekinge.
Det nämns inget att utvecklingen i dessa områden inte har stått still sedan 1989 t.ex. nu senast med nya handelsplatsen i Älmhult.
Är det till att vara hemmablind?

"Kristianstad är den sista regionala handelsstaden i Sverige som inte erbjuder Familjeshopping."

Vad är familjeshopping?

"De stora kundgrupper som söker sig till Familjeshoppingcentra kan inte handla i Kristianstad. De måste lämna vårt område och åka till Malmö, Lund, Helsingborg, Växjö och så vidare."

Kalla fakta och bevis för dessa påståenden skulle varit på plats för trovärdighetens skull.

"Idag säger vi NEJ till de kunder i östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland som egentligen vill handla i Kristianstad."

Återigen det hade varit på plats med kalla fakta och bevis för dessa påståenden för trovärdighetens skull, vilket i annat fall lätt upplevs som tomma och subjektiva ord.

"Vi säger också NEJ till massor av arbetstillfällen."

Det brukar sägas, att i normen, att det går tre arbetstillfällen i centrum på ett arbetstillfälle externhandeln i så fall går inte den ekvationen inte ihop utan tvärtom är risken stor med utslagningar av arbetstillfällen. (Läs Boverkets skrift "Dags att handla nu" )

"Med C4 Shopping blir vi en komplett handelsstad."

Vad är det som fattas i Kristianstads centrum nu i synnerhet med 70 nya butiker i den nya citygallerian?

"C4 Shopping kommer inte att konkurrera med stadskärnan utan kompletterar med handel som vi inte erbjuder idag."

Märkliga påståenden och konstateranden av Pär Frankenius, som är mångårig framgångsrik cityhandlare, och som naturligtvis också känner till och vet, att pengar för privatkonsumtion inte är obegränsade och i synnerhet i denna långvariga lågkonjunktur och med kundernas förändrade handelsmönster med bl.a. ökad internet handel andra värderingar på masskonsumtion, vilket gäller i hela Europa och övriga världen?

Ovanstående citat från nämnda insändare KB 130406:
Regional obalans i familjeshoppingen

Här ytterligare en länk till en gästskribent i Kristianstadsbladet, som inte prioriterar en övergripande långsiktig hållbar stads- och samhällsbyggnad: Landsbygden tränger sig på

Vad är "familjeshopping" för dig, som tänker handla ihop med familjen?
Är det inte bättre kvalité för barnen och familjen med "familjeshopping" i centrum av Kristianstad än på ett externt shoppingcenter i Hammar, och att låta barnen uppleva kulturen i centrum med bl.a.

  • Naturum, som är mycket intressant för barn och vuxna.
  • Tivoliparken med nybyggd lekplats och två dammar med rikt fågelliv.
  • Barbacka ofta med barnaktiviteter.
  • Länsmuseet ofta många utställningar, som även intresserar barn etc?
  • Skötrum för barn kommer också att finnas i Galleria Boulevard, som håller på att byggas.

Vi uppmanar, att här läsa Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun ang. den externa handelsetableringen i Hammar. Läs och ladda även ner Boverkets mycket läsvärda skrift: 
Ladda ner skriften i PDF-format Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?
Länk till föreningen som stöder direktdemokrati t.ex. folkomröstning:

Kommentera du också 


Klicka här på >> Lämna din kommentar 


Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.
__________________________
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad