Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

lördag 20 april 2013

Det måste vara svårt att sitta på två stolar samtidigt även i Kristianstad?

Det måste vara svårt att sitta på två stolar samtidigt även i Kristianstad?

Läs här två insändare av samma miljöpartist från 130419:

Kanske en icke-fråga
"Jag håller med kommunstyrelsens ordförande om att detta kanske kan betecknas som en ickefråga. De som vill satsa får ju göra det. Det som är viktigt för kommunen måste vara att det bara ska användas skattemedel för åtgärder, vägar och liknande, som är användbara om det finns affärer där eller inte, och som inte ger oss en död infart när affärerna drar sig bort."

ytterligare en insändare av samma författare och Johan Lundberg (MP) från 111015:

Kristianstad är en handelsstad – och mer
"Politikens uppgift är att bidra till att skapa förutsättningar för sina medborgare att välja de liv som de vill leva men också att stå för en utveckling som bygger på en vision om hur staden skall leva vidare och hur den skall vara en god plats att leva på och en bra miljö för barn att växa upp i. Vilket sätt att leva är det vi som föräldrar och mor- och farföräldrar vill visa upp för våra barn och barnbarn?

Det som planeras i dag är det som våra barn och barnbarn skall må bra eller dåligt av.

Allt fler betonar vikten av att politiken inte lämnar över ansvar och befogenheter till den fria marknaden utan behåller kontrollen över utvecklingen av det som vi har gemensamt. Politiken och politikerna kan ställas till svars av medborgarna. Den fria marknaden ansvarar inför ägare."

OBS! Dessa två insändare har författaren Miljöpartisten Elsa Christersson varit delaktig, är det minnet som börjar svika eller vill man vara vän med alla i den politiska trojakn i Kristianstad?

Visserligen har tiden gått ca ett och halvt år, men borde inte miljövärden för en medlem i Miljöpartiet och kommunpolitiker ha högre prioritet i "miljökommunen" Kristianstad, om man vill vara trovärdig?

Vad säger Miljöpartiet på riksnivå till detta och vad säger Naturskyddsföreningen på riksnivå?
Frågan borde ställas.


KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll." Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  15164
SD   Sverigedemokraterna                            6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                             49730 
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                    50568 
Antal röstberättigade                                62110Klicka här >> Lämna en kommentar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.

Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Ladda ner skriften i PDF-format

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

Läs här Nätverk Kristianstads samrådsyttrande til Kristianstad kommun angående externhandels etablering på Hammarshus. 


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad