Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

måndag 15 april 2013

Hur är beslutsprocessen i Kristianstad?

Hur kan i de folkvalda i Kristianstads kommunalfullmäktige(130410) offentliggöra en syn, att man i stort sätt motsätter sig en folkomröstning, som inte har något att göra med fri företagsamhet!
Kristianstads kommunalfullmäktige föregår hela planprocessen t.o.m. man negligerar Länsstyrelsen i Skånes skarpa påpekande i planärendet för externhandels etablering på Hammarshus!
Detta utan att veta hur många som skrivit under pågående namninsamling alltså om det är t.ex. 4.000 eller 40.000 som skrivit på detta upprop.
Namninsamlingen pågår dessutom fram till den 19 juni 2013.

Är det detta rätt förfarande i den kommunala beslutsprocessen?


Det rör sig alltså om åsikter i ett planärende, som är kommunens ansvar i PBL, alltså inget som går emot fri företagsamhet.
 • En eventuell folkomröstning gäller INTE handelsetableringen i sig utan den ska gälla vad detaljplanen området. 
 • Enligt vår uppfattning skall det tillåtas handel av sällanköpsvaror och livsmedel om behov finns, precis som sades då Härlövs handelsområde etablerades.
 • Shopping skall vi ha i centrum även, om det nu ute i Hammar råkar kallas för "Familjeshopping", vilket i övriga Sverige är samma sak. 
 • Kristianstad skall marknadsföras, som staden som ser framåt och vågar gå sin egen väg med ett gemytligt centrum.
 • Allt enligt PBL, som nämns i Boverkets skrift "Dags att handla nu", vilket kommunerna suveräna styrmedlet för långsiktigt hållbara stadsplaneringen.  
I Kristianstadsbladet 130411 skrevs: Politiskt stöd för C4 Shopping
Det finns en klar majoritet för C4 Shopping i Kristianstads kommunfullmäktige.
Kommunalrådet Pierre Månsson (FP):

 • Kallar det till och med en ickefråga.
 • Vi är beredda att fortsätta att kämpa för den utstakade vägen och att företag som vill komma hit och investera får den möjligheten
Oppositionsrådet Heléne Fritzon (S): 
 • uttryckte glädje över att LO tagit ställning.
 • Vi har hela vägen i varje delbeslut varit positiva till utvecklingen av Hammarshus. Jag förutsätter att kommunen ställer sig positiv även i de beslut som fortfarande krävs för C4 Shopping
Moderaternas gruppledare Fredrik Axelsson (M): 
 • konstaterade att ”vi om några år har en halvextern galleria i Hammar”.
 • Mitt parti är i grunden positivt till utvecklingen av handeln i Kristianstad. Det har satsats i Härlöv, nu satsas det i centrum och vi är positiva till en handelsetablering i Hammar. Det är inget jag tänker hymla med.
Centerpartiets Sven Nilsson (C) är tydligare:
 • Vi ser positivt på en etablering av C4 Shopping och ser ingen anledning till folkomröstning i den frågan, säger han.
Niclas Nilsson (SD):
 • Niklas Nilsson beskrivning innebar det att handelsstaden blir komplett.
 • Vi har diskuterat C4 Shopping i vår partigrupp, och ingen var negativ till etableringen, säger 
Christina Borglund (KD): 
 • anser att det inte går att folkomrösta om en enskild handelsetablering på en plats som fullmäktige godkänt som handelsplats.
 • Det skulle vara ytterst märkligt och sända konstiga signaler till omvärlden.

KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll."


Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   15164
SD   Sverigedemokraterna                             6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                              49730
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                      50568
Antal röstberättigade                                   62110

Läs och ladda ner den mycket läsvärda skriften i PDF-format Dags att handla nu
Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service.
Uppfyller vi kraven?
Tar vi vara på möjligheterna?
Är vi på rätt väg?
Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun: Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
samma dokument med Länsstyrelsens påpekanden o. åsikter färgmarkerade:Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad