Intresserad ?

Är detta något som tilltalar dig, som värnar om Kristianstads stadskärna, hör gärna av dig. Allt för vår stad Kristianstad.
levandekristianstad@gmail.com

torsdag 18 april 2013

Vi måste tala om Åhus


Läs här på bloggen Urbant Lokalt: 

Vi måste tala om Åhus
På denna blogg har det skrivits en del om Kristianstad. Det finns anledning att fortsätta med det. Det som sker i politiken i staden med anledning av de stora köpcentrumprojekten kommer någan att skriva en bok om. Men ingen talar om Åhus. Det är dags att göra det nu.Detta blogginlägg skulle publicerats i Kristianstadbladet.


PS Sprid denna bloggadress till vänner och bekanta allt för Kristianstads bästa.

Kommunalvalet 2010 
Röstfördelning - kommun Kristianstad 
C     Centerpartiet                                        2738 
FP    Folkpartiet liberalerna                          6271
KD  Kristdemokraterna                                 1367
KF   Kristianstadsbygdens Framtid                1366
M     Moderata Samlingspartiet                   11586
MP   Miljöpartiet de gröna                            2589
S      Arbetarepartiet-Socialdemokraterna   15164
SD   Sverigedemokraterna                             6093
V      Vänsterpartiet                                      1595
ÅHP Åhuspartiet                                             586
Giltiga röster                                              49730 
BLANK Ogiltiga röster - blanka                       804
OG Ogiltiga röster - övriga                               34
VDT Valdeltagande                                      50568 
Antal röstberättigade                                   62110

KB 130419  Partierna är inte demokratin :
"En gång vart fjärde år får väljarna säga sitt i de allmänna valen.Däremellan är det de politiska partierna som i stort har monopol på makten. Ser man på stora medlemstapp som de etablerade partierna haft det senaste två decennierna är det kanske dags att omvärdera den ordningen..............
Partierna har stor makt i Sverige. De väljer ut vilka politiker som ska kandidera på vallistorna och tillsätter sedan alla förtroendeuppdragen efter valen. Förvisso kan väljare göra ett personval men den möjligheten får allt för sällan någon verklig betydelse................
Om partierna ska överleva måste partierna måste öppna upp sig mer................. 
Istället för att stirra sig blind för ett stort tapp för partierna bör man uppmuntra till andra vägar för medborgarna att engagera sig. Där spelar det civila samhället en viktig roll om det så är byalaget, bostadsrättsföreningen eller bouleklubben man är aktiv i. I ett samhälle bör varje individ fundera över vilket ansvar man har för det som ligger utanför det privata livet.
Engagerade medborgare är en förutsättning för en vital demokrati även mellan valen. Och kanske måste då partierna omvärdera sin roll."

Klicka här på >> Lämna en kommetar 

Skriv ett inlägg i den öppna debatten om och för Kristianstads positiva utveckling.


Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande till Kristianstads kommun: Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus
samma dokument med Länsstyrelsens påpekanden o. åsikter färgmarkerade:Samrådsyttrande Hammar 9:151, Hammarshus


Läs och ladda ner Boverkets mycket läsvärda : 

Dags att handla nu

Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Handeln berör oss alla. Var butikerna finns är en angelägen fråga både för den enskilde och för samhällsutvecklingen. Vi vill med den här skriften visa vilka krav plan- och bygglagen ställer och vilka möjligheter den ger vid planering för handel och annan service. Uppfyller vi kraven? Tar vi vara på möjligheterna? Är vi på rätt väg?

Läs här Länsstyrelsen i Skånes samrådsyttrande til Kristianstad kommun. 


___________________________  
Vi har placerat bloggen Dialog Kristianstad i Kristianstad bloggkartan.se

Läs även andra bloggares åsikter om : , , , , , , , , , , , , , , , , , , Powered by Disqus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Här är en kommentar från bloggen Dialog Kristianstad